1. Indledning

En af vores to grafikere har fået nyt job. Derfor tilbyder vi nu et alsidigt job som grafiker med spændende opgaver og mulighed for kreativ udfoldelse.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 48.500 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som sammen med Borgmestersekretariat og HR, referer direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktio-ner inden for økonomi, løn, personale, IT, indkøb, ejendomsdrift, HR mv. 

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på vores hjemmeside favrskov.dk

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad struktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede resurseudnyttelse og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste. 

Direktører og chefer har en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor lederne har fokus på at levere god service til borgerne og samtidig skabe gode udviklende arbejdspladser for medarbejderne. På en række områder har Borgmestersekretariatet og HR samme understøttende rolle i forhold til de decentrale ledere.

Ledelsesopgaven i Favrskov Kommune bygger på et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder: 

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

3. Borgmestersekretariat og HR  

Du bliver en del af Borgmestersekretariatet og HR, der aktuelt har 14 medarbejdere, som løser mange forskellige opgaver. Afdelingen består aktuelt af fire kontoruddannede, en grafiker, to journalister, to jurister og fem med andre længerevarende uddannelser. Pr. 1. januar 2023 forventes der at være 16 medarbejdere i afdelingen, idet der sideløbende med denne stilling ansættes en arbejdsmiljøkonsulent. 

Borgmestersekretariat og HR varetager tre centrale opgaver i Favrskov Kommune:

 • Den politiske servicering
 • Betjeningen af den øverste administrative ledelse
 • Administration, drift og udvikling af en række tværorganisatoriske opgaver.

Borgmestersekretariat og HR har blandt andet ansvaret for: 

 • Håndtering af politiske dagsordener til økonomiudvalg og byråd
 • Servicering af den øverste politiske organisation
 • Sekretærfunktion for borgmester, kommunaldirektør og direktion
 • Juridisk rådgivning til den samlede organisation
 • Kommunikationsopgaver, hjemmeside, intranet, pressemeddelelser m.v.
 • Grafik, layout og video
 • Planlægning og gennemførelse af valg
 • Betjening af Hovedsamarbejdsudvalget (HMU)
 • Arbejdsmiljø, APV og trivselsmålinger
 • Lederevaluering og lederintroduktion 
 • Rådgivning og håndtering af personalesager samt konsulentfunktion vedrørende sygefravær.

4. Hovedopgaver 

I Borgmestersekretariat og HR kommer du til at løse alle former for grafiske kommunikationsopgaver på tværs af hele organisationen. Du bliver en del af et team, hvor I udveksler ideer, sparrer med hinanden og løser mange af kommunikationsopgaverne sammen.

Dine nærmeste samarbejdspartnere i Borgmestersekretariatet er den anden grafiker og de tre kommunikationskonsulenter. Herudover vil der hyppigt være samarbejde med kommunens markedsføringskoordinator. 

Desuden vil du få en bred kontaktflade og løse grafiske opgaver for ”interne kunder” i hele organisationen. Opgaverne består både af grafisk og kommunikativ opgaveløsning via forskellige digitale medier såvel som mere klassisk grafisk produktion, hvor slutproduktet er i fysisk format. 

Den ene dag er du eksempelvis med til at danne rammerne for en rekrutteringskampagne på et af de store velfærdsområder, den næste dag laver du en SoMe-annonce om et nyt klimatiltag. Den tredje dag finder du billeder og laver en visuel opsætning i First Edition af en kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Den fjerde dag hjælper du med at lave logo, skilte, roll-ups og postkort til et stort arrangement.

Det er med andre ord en meget varieret opgaveportefølje, der selvfølgelig til tider indeholder noget ”rugbrødsarbejde”, men som i høj grad giver plads til kreativ opgaveløsning.

Dine hovedopgaver bliver:

 • Digital opsætning af materiale til politisk behandling (fx i First Edition) 
 • At deltage i kampagneudvikling ved at bringe din grafiske faglighed og kreativitet i spil i form af visuelle ideer, kommunikativt udtryk og konkrete produkter 
 • At producere annoncer til en række forskellige platforme 
 • Layout af diverse logoer, plakater, postkort, roll-ups og skilte m.m.
 • At indgå i redaktionsgruppen for kommunens sociale medier
 • At bidrage til best practice for de platforme, vi arbejder på, og holde dig orienteret om de nyeste trends.

Derudover kan du afhængigt af din profil få opgaver, som har et mere bredt kommunikationsfagligt indhold. Det kunne fx være SoMe-opslag, annonceopsætning i Facebooks Business Manager, korte nyheder til web og produktion af artikler til medarbejderbladet Mosaik. Formålet er bl.a. at give mulighed for en mere fleksibel disponering af medarbejderressourcerne på kommunikationsområdet.  

Der må herudover forventes en løbende justering af opgaveporteføljen afhængigt af det aktuelle behov i organisationen og i Borgmestersekretariatet og HR.

5. Referenceforhold

Du refererer som de øvrige medarbejdere i Borgmestersekretariatet og HR til sekretariatschef Ulrich Remien Zickert. 

6. Dine kompetencer

Vi forventer, at du: 

 • har en relevant uddannelse eksempelvis som grafiker, mediegrafiker eller inden for grafisk kommunikation. Du kan også være uddannet i eksempelvis visuel kommunikation, grafisk design eller lignende
 • agerer hjemmevant i Adobe-pakken (særligt InDesign og Photoshop) og Office 365. Dertil er det en fordel, hvis du har erfaring med sociale medier, Facebooks Business Manager, First Edition eller andre apps, der kan bidrage til indhold på vores platforme
 • kan arbejde projektorienteret
 • kan indgå i en konstruktiv dialog, hvor dine ”kunder” til tider skal udfordres, så de ikke bare får det de bestiller, men det produkt målgruppen har brug for
 • har teknisk flair og er hurtig til at sætte dig ind i nye programmer og systemer. 

  Jobbet kræver, at du: 

 • er fagligt dygtig og kvalitetsbevidst i forhold til dine opgaver 
 • kan arbejde selvstændigt og selv planlægge dine opgaver  
 • trives med korte deadlines og mange korrekturgange 
 • er kreativ og nytænkende og samtidig i stand til at holde en rød tråd i din produktion
 • er løsningsorienteret, udadvendt og serviceminded over for dine samarbejdspartnere
 • er en aktiv og engageret sparringspartner på andres kommunikationsopgaver
 • trives med en bred kontaktflade
 • er en positiv, robust og humoristisk holdspiller – også når der er travlt. 

7. Løn- og ansættelsesforhold

Vi tilbyder et job med: 

 • En varieret hverdag med meget alsidige opgaver inden for grafik og kommunikation 
 • En bred kontaktflade til hele organisationen 
 • Gode kolleger i det øvrige kommunikationsteam, der er klar på sparring og vidensdeling  
 • En arbejdsplads præget af en god og uformel omgangstone og med et godt fællesskab
 • Fleksible arbejdsforhold
 • Løbende kompetenceudvikling 
 • Mulighed for en attraktiv frokostordning samt gratis frugt og kaffe.

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted i Borgmestersekretariatet og HR i administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.  

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og med fleksordning.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kvalifikationer. 

8. Ansættelsesprocedure

Frist for at sende din ansøgning er søndag 6. november 2022 via favrskov.dk/job

Indkaldelse til første samtale sker telefonisk og pr. mail tirsdag 8. november 2022. 

Vi holder 1. samtale torsdag 10. november 2022 og 2. samtale mandag 21. november 2022.

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal løse en grafisk opgave af en times varighed. Det sker om formiddagen onsdag 16. november 2022. Bagefter er der mulighed for en personlig samtale med sekretariatschefen og med grafikeren. Opgaven og samtalerne med sekretariatschefen/grafikeren varer i alt cirka to timer.

Efter nærmere aftale indhenter vi referencer.

Tiltrædelse forventes pr. 2. januar 2023. 

Ansættelsesudvalget består af:

 • Ulrich Remien Zickert, sekretariatschef for Borgmestersekretariat og HR
 • Torben Illum, grafiker, Borgmestersekretariat og HR
 • Kristian Troelsen, kommunikationskonsulent, Borgmestersekretariat og HR 
 • Ann Kjersgaard Nohrs, markedsføringskoordinator, sekretariatet i Teknik og Miljø

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den udvalgte kandidat ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen, og kandidaten skal fremvise straffeattest. 

9. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Ulrich Remien Zickert på 24 85 48 13 / ulzi@favrskov.dk eller grafiker Torben Illum på 61 68 52 38 / toi@favrskov.dk.