Offentlig begravelse

Borgere, som ikke efterlader sig familie eller omgangskreds, som kan stå for begravelsen, kan i særlige tilfælde begraves med hjælp fra det offentlige.

Offentlig begravelse sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner. 

Favrskov Kommune har en prisaftale med Unik Begravelse, der har døgnvagt på tlf. 70 23 53 03

bøgetræer skovvej hinnerup

Praktiske oplysninger om en offentlig begravelse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

En offentlig begravelse kan være en mulig løsning, hvis der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtigelsen. 

Ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet.

 • Afdøde har ingen formue og har ingen familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue og har ingen kontakt med familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue, bor alene, der er ingen pårørende eller andre, som kan overskue at skulle overtage de praktiske forpligtigelser.
 • Afdøde har ingen formue, har hjemmeboende børn under 18 år, men ingen samlever/ægtefælle eller andre, som kan overtage forpligtigelsen.

Når kommunen overtager forpligtigelsen med at varetage en begravelse/bisættelse og boets behandling, overtager sognepræsten på afdødes bopælssted begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt begravelseshandlingen skal være kirkelig eller borgerlig.

Det er vigtigt at understrege, at pårørende/efterladte eller andre ved overdragelse af ansvaret til kommunen, samtidig afskriver sig muligheden for indflydelse på de her nævnte forhold.

Har de pårørende/efterladte eller andre ønsker udover det, som kommunen er forpligtiget til, må den pårørende/efterladte eller andre overtage såvel den praktiske som økonomiske forpligtigelse for hele begravelsen, bisættelsen, forholdene på kirkegården og den efterfølgende tømning af afdødes bo.

Dette skal være afgjort, inden begravelsen/bisættelsen og bo-behandlingen iværksættes, og der kan ikke efterfølgende foretages ændringer i, hvem der har ansvaret.

Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt/påbegyndt.

Efter reglerne i §14 i Bekendtgørelse om begravelse eller ligbrænding, skal der normalt ske begravelse eller bisættelse og efterfølgende jordfæstelse af kiste eller urnenedsættelse senest 14 dage efter dødsfaldet.

Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Favrskov Kommune, skal dette altid aftales med Unik Begravelse, der har døgnvagt på tlf. 70 23 53 03

Ved afvikling af offentlige begravelser i Favrskov Kommune er følgende som udgangspunkt omfattet:

 • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted
 • Bedemandens praktiske og administrative arbejde
 • Kiste – polstring, opredning og ilægning
 • En enkelt buket
 • Højtidelighed i kapel eller kirke. Pårørende/efterladte eller andre kan deltage. Hvis sognepræsten vurderer, at der er tale om en kirkelig handling, kan der deltage en præst.
 • Rustvognskørsel
 • Udgifter til kremering
 • Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne, så vidt muligt i det sogn, hvor afdøde boede
 • Tømning af afdødes bo
 • Betaling for græspleje

I forbindelse med at kommunen overtager forpligtigelsen med at forestå afdødes begravelse og tømning af bo, anmoder kommunen Skifteretten om at overtage afdødes bo ved et såkaldt bo-udlæg.

Når dette sker, overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det er blandt andet indestående i bank, kontanter, smykker, bil/knallert/båd mv., møbler og andet indbo samt øvrige værdier, som den afdøde ejede. Kommunen vil desuden overtage eventuelle tilgodehavender fra eksempelvis lejemål og forsyningsvirksomheder samt udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet.

Der kan ikke udleveres nogen effekter til pårørende, når boet er udlagt til kommunen.

Kontakt

Borgerservice

Kristina Grønne Olesen
Tlf. 89 64 10 10