Åhuset

Åhuset er en døgninstitution for børn og unge 0 – 18 år

Der er plads til 10 børn og unge, der ikke kan bo hjemme hos deres forældre.

Åhuset ligger i Hadsten med udkig til åen og dejlig natur.

Formål med ophold i Åhuset: At børnene bliver gode til at mestre et hverdagsliv.

Kom med indenfor hos døgnafdelingen Åhuset i Hadsten, hvor der er plads til ti børn i alderen 0-18 år. Teamleder Mette Bjerregaard viser rundt og fortæller om Åhuset.

Kom med rundt i Åhuset

Hverdagen i Åhuset

I Åhuset bor hvert barn på eget værelse og deler badeværelse med højst to andre. Der er fælles stue, køkken og et aktivitetsrum til blandt andet computer. Der er en stor fodboldbane, gynger og trampolin udenfor. Til Åhuset hører et stort udendørs areal, hvor der er mulighed for mange forskellige aktiviteter.

I Åhuset ser vi barnets/den unges ressourcer og udfordringer ud fra et systemteoretisk perspektiv, hvorfor forældre, familie og det primære netværk omkring barnet/den unge inddrages i indsatsen. Netværksmedarbejderen er tilknyttet Åhuset for, i samarbejde med døgnpædagogerne, at inddrage barnets/den unges netværk mest muligt i anbringelsen.

Der er ansat faste socialpædagoger, som hjælper børnene med de daglige gøremål og de særlige behov, hver enkelt kan have. Der bliver lavet sund mad i Åhuset, og der er også mulighed for at ønske livretter og selv deltage i madlavningen. Alle de faste voksne sover på skift i Åhuset og hjælper afsted til skole sammen med husets køkkenassistent om morgenen.

Fast kontaktpædagog

Alle børn har en fast kontaktpædagog, som eksempelvis hjælper med at købe tøj og lave aftaler med de pårørende. Alle børn får tøj- og lommepenge ud fra aldersbestemt tarif.

I Åhuset går man i skole eller på anden uddannelse i de omkringliggende skoler. Vi hjælper med lektier og sociale aftaler. Vi vægter, at alle skal have en fritidsaktivitet, så børnene får et netværk til andre jævnaldrende i lokalmiljøet.

I Åhuset kan man have venner og familie på besøg. Vi hjælper også gerne med transport til venner og familie. Man kan også holde sin fødselsdag i Åhuset eller andre mærkedage som eksempelvis konfirmation. Hver onsdag laver vi fælles aktiviteter sammen, det kan være en tur i svømmehallen, badminton, brætspil eller en tur i skoven.

Fælles traditioner

I Åhuset har vi fælles traditioner hele året rundt. Vi er på skiferie og sommerferie. Til jul juler vi hele december, og til påske får vi påskeæg. På andre mærkedage har vi også faste traditioner. Åhuset er altid åbent, og der er mulighed for at være her hele tiden.

I Åhuset er pårørende altid velkommen. Vi fastlægger faste samværsdage og har også forældrebegivenheder, som eksempelvis juleklip, billeddag og sommerfest. Man kan også altid ringe til Åhuset.

Plads til alle og struktureret hverdag

Vi vægter, at der skal være plads til alle i Åhuset. Derfor taler vi ordentlig til hinanden og øver os i at tage hensyn. Der er faste rammer og regler, som skal overholdes. De voksne vil gerne hjælpe og drage den omsorg, der er brug for. Vores hverdag er struktureret og fastlagt ud fra hver enkelt skoledag. I weekenden er der plads til afslapning, hygge, film i sofaen og overnatning sammen med venner og veninder.

Kontakt

Åhuset

Østervangsvej 31
8370 Hadsten
Tlf. 21 49 81 39