Familierådgivningen tilbyder lettere familieorienteret rådgivning til børn, unge og forældre, der oplever problemer.

Formålet med familierådgivningen er at vejlede og hjælpe familien til at løse deres vanskeligheder. 

Familierådgivningen kan også iværksætte forebyggende foranstaltninger samt anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at sikre et barns eller en ungs trivsel.

Hvad skal der til, for at jeg kan få hjælp?

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Familierådgivningen undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Familierådgivningen har fire måneder til at lave undersøgelsen ifølge serviceloven. Ud fra undersøgelsens resultat tager Familierådgivningen stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

I Favrskov Kommune er der udviklet forskellige tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Det er socialrådgiveren i Familierådgivningen, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien, finder frem til hvilken hjælp barnet og familien har behov for.

Se en film om den børnefaglige undersøgelse

Hvem kan få hjælp? 

  • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
  • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Favrskov Kommune, samt at barnet, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Hænder tegner med lineal

MestringsKompasset - lær om det positive forældreskab

Forældre til børn 2-12 år kan deltage i tre gratis temaeftermiddage.

Her giver to psykologer og en familiebehandler forskellige oplæg om, hvordan I som forældre kan forstå og håndtere jeres families udfordringer og vilkår og sætte fokus på det positive forældreskab og børnenes kompetencer.

MestringsKompasset er for forældre til børn med funktionsnedsættelse - eksempelvis autisme, ADHD, epilepsi eller en erhvervet hjerneskade - eller et barn, der er i udredning, men endnu ikke har fået en eventuel diagnose.

I 2023 er der seminar på følgende datoer: 30. marts, 13. april, 27. april - alle dage 15.30-17.30 i Kulturhuset Inside i Hammel i Fællessalen. 

Tid og sted annonceres også på Favrskov Kommunes Facebookside, her på favrskov.dk og via institutionerne og skolerne.

Kontakt

Socialrådgiverne i Børn og Familie

Tlf. 89 64 34 27
Alle hverdage kl. 9 - 10

Send sikker post via Digital Post til Børn og Familie via linket her

Akutte tilfælde (inden for kontortid)

Bestil et opkald fra en vagt-medarbejder via linket her

Akutte tilfælde aften, nat, weekend

Kontakt Østjyllands Politi og spørg efter Aarhus Kommunes Børn- og ungevagt
tlf. 87 31 14 48 eller 114