Børne- og Ungerådgiverne Børn og Familie rådgiver og støtter børn, unge og forældre, der oplever problemer

Formålet med rådgivningen er at vejlede og hjælpe børn, unge og familier til selv at løse deres vanskeligheder. 

Vurderer Børne- og Ungerådgiveren, at der er behov for mere støtte kan vi også tilbyde forebyggende støtte jf. Barnets Lov. Det kan eksempelvis være familiebehandling eller anden støtte, der hjælper til at løse problemerne i hjemmet. Vi kan også anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel.

Hvad skal der til, for at jeg kan få hjælp?

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Børne- og Ungerådgiveren undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er at beskrive barnets eller den unges problemer og ressourcer, for derefter at vurdere, hvilken støtte der er den rigtige for barnet, den unge og forældrene. Vurderer Børne- og Ungerådgiveren at der er behov for det, kan der tilbydes støtte, mens undersøgelsen laves. 

I Favrskov Kommune er der forskellige tilbud til børn, unge og familier. Det er Børne- og Ungerådgiveren, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien, finder frem til hvilken hjælp barnet, den unge og familien har behov for.

Hvem kan få hjælp? 

  • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
  • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet eller den unge bor i Favrskov Kommune, samt at barnet/den unge, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Kontakt

Akutte tilfælde (inden for kontortid)

Bestil et opkald fra en vagt-medarbejder via linket her

Akutte tilfælde aften, nat, weekend

Kontakt Østjyllands Politi og spørg efter Aarhus Kommunes Børn- og ungevagt
tlf. 87 31 14 48 eller 114