Familierådgivningen tilbyder lettere familieorienteret rådgivning til børn, unge og forældre, der oplever problemer.

Formålet med familierådgivningen er at vejlede og hjælpe familien til at løse deres vanskeligheder. 

Familierådgivningen kan også iværksætte forebyggende foranstaltninger samt anbringe børn og unge udenfor hjemmet, hvis de vurderer, at det er nødvendigt for at sikre et barns eller en ungs trivsel.

Hvad skal der til, for at jeg kan få hjælp?

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal Familierådgivningen undersøge barnets/den unges forhold. Formålet med undersøgelsen er, at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Familierådgivningen har fire måneder til at lave undersøgelsen ifølge serviceloven. Ud fra undersøgelsens resultat tager Familierådgivningen stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

I Favrskov Kommune er der udviklet forskellige tilbud til børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte. Det er socialrådgiveren i Familierådgivningen, som på baggrund af undersøgelsen og i samarbejde med familien, finder frem til hvilken hjælp barnet og familien har behov for.

Se en film om den børnefaglige undersøgelse

Hvem kan få hjælp? 

  • Børn, unge og familier, som oplever, at de har et problem, som de ønsker hjælp til at løse.
  • Børn, unge og familier, som kommunen bliver opmærksom på har behov for særlig støtte.

Det er en forudsætning, at barnet, den unge eller familien bor i Favrskov Kommune, samt at barnet, som henvendelsen vedrører, er under 18 år.

Kontakt Familierådgivningen

  • Hvis du ønsker at tale med en socialrådgiver, kan du kontakte Familierådgivningen på Modtagelsens telefon 89 64 34 06 eller 89 64 34 27 indenfor administrationens åbningstid. 
     
  • Hvis du har et akut og uopsætteligt behov for hjælp, kan du ringe til akuttelefonen på 26 71 15 64 i administrationens åbningstid. 
  • Såfremt der er brug for akut hjælp vedrørende et barn eller en ung uden for administrationens åbningstid, kan henvendelse ske til Østjyllands politi på tlf. 87 31 14 48, som formidler kontakt til Børn og Unge-vagten.
Hænder tegner med lineal

MestringsKompasset - lær om det positive forældreskab

Forældre til børn 2-12 år kan deltage i tre gratis temaeftermiddage.

Her giver to psykologer og en familiebehandler forskellige oplæg om, hvordan I som forældre kan forstå og håndtere jeres families udfordringer og vilkår og sætte fokus på det positive forældreskab og børnenes kompetencer.

MestringsKompasset er for forældre til børn med funktionsnedsættelse - eksempelvis autisme, ADHD, epilepsi eller en erhvervet hjerneskade.

Seminaret foregår i en af kommunens kulturhuse. Tid og sted annonceres på Favrskov Kommunes Facebookside, her på favrskov.dk og via institutionerne og skolerne.