Pladsanvisning til børn med særlige behov

Har dit barn særlige behov (eksempelvis handicap eller tosproget), kan du søge om at springe over på ventelisten til dagtilbud.

Det sker ved at sende en ansøgning til Visitationsudvalget.

Udvalget drøfter og vurderer barnets behov på baggrund af din beskrivelse, samt eventuelle udtalelser og dokumentation fra andre relevante fagpersoner.

Anvisning af det bedste tilbud forudsætter, at der er en ledig plads i det anbefalede tilbud. Afgørelsen om tildeling af plads træffes af visitationsudvalget. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Visitationsudvalget består af dagtilbudschefen, leder af dagplejen, medarbejder ved PPR og medarbejder ved pladsanvisningen. Leder af sundhedsplejen og socialrådgiver deltager ved behov.

Udvalget afholder 11 møder årligt.

Babyfødder i voksne hænder

Sådan søger du om plads til dit barn med et særligt behov

 1. Udfyld ansøgningen til visitationsudvalget
 2. Send ansøgningen senest en uge inden et planlagt møde - her er de kommende mødedatoer:  
  • 1. marts 2023
  • 29. marts 2023
  • 26. april 2023
  • 31. maj 2023
  • 21. juni 2023
  • 30. august 2023
  • 27. september 2023
  • 1. november 2023
  • 29. november 2023
  • 13. december 2023   
 3. Senest en uge efter mødet, sender vi afgørelsen til jer.
Søg plads gennem Visitationsudvalget

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
pladsanvisningen@favrskov.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger som CPR-nummer via mail.

Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00