Børn og unge i psykisk mistrivsel

Nyt lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og begyndende symptomer på psykisk lidelse

Folketinget har 23. maj 2024 vedtaget etableringen af et kommunalt udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med begyndende symptomer på psykisk lidelse

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i skolealderen til og med 17 år med psykisk mistrivsel.

Det kan for eksempel komme til udtryk som bekymringer, tristhed, nedsat energi, ændret adfærd, kropslige reaktioner, dårlig søvn, uro og koncentrationsbesvær.

Tilbuddet bliver gratis for børn, unge og forældre og de kan henvende sig uden henvisning. Læs mere om folketingets behandling af loven her

Trist pige

I Favrskov kommune bliver tilbuddet forankret i Børn og Familie. Der arbejdes aktuelt på en nærmere afklaring af, hvordan tilbuddet kan startes op, i samarbejde med KL, Region Midtjylland og relevante styrelser. 

Vi vil opdatere med nyt om etableringen af det nye tilbud på hjemmesiden her og øvrige relevante steder. 

Har du spørgsmål til etableringen, er du velkommen til at skrive til Børn og Kultur att. PPR på [email protected]