Graviditet og adoption

I Favrskov Kommune er der tilbud om graviditetsbesøg til alle, som venter barn

Sundhedsplejen tilbyder alle kommende forældre et graviditetsbesøg omkring 24. graviditetsuge. Besøget varer ca. 1 time, og vi anbefaler, at begge kommende forældre er til stede.

I graviditetsbesøget kan vi blandt andet tale om:

  • Jeres forventninger til barnet og jer selv som forældre
  • Jeres overvejelser om amning
  • Praktiske forhold
  • Sundhedsplejens tilbud og jeres forventninger 
  • Eventuelle erfaringer fra tidligere

Derudover tilbyder vi begge kommende forældre en screening for mulig depression under graviditeten.

Når vi har modtaget information om graviditeten fra jordemoderen, vil jeres sundhedsplejerske ringe til jer for at lave en aftale. Hvis hun ikke træffer jer pr. telefon, sender sundhedsplejersken en besked via Digital Post, hvor hun beder jer om at kontakte hende.

Favrskov Kommune er tilknyttet tre fødesteder:

  • Aarhus Universitetshospital i Skejby
  • Regionshospitalet i Randers
  • Regionshospitalet i Viborg

Jordemoderkonsultationer foregår som udgangspunkt i Favrskovs Sundhedscentre i Hadsten og Hammel

Besøg før adoption

Adoptivforældre tilbydes hjemmebesøg, inden barnet er hjemtaget. Adoptivforældre skal selv kontakte sundhedsplejen for at aftale besøg.

Hjemmebesøget tager ca. 1 times varighed. Besøget finder sted mellem kl. 8-16.

Vi kan tale om forventninger til barnet - og til jer selv - forældrerollen, ændringer i familien og parforholdet, praktiske forberedelser, kost, sundhedsplejens tilbud, og hvad I ellers måtte have på hjertet.

Besøg af sundhedsplejersken, når I er kommet hjem med jeres barn

Når I er kommet hjem  med  jeres barn, tilbyder vi besøg efter behov uanset barnets alder. I er derfor velkomne til at kontakte os, når I har fået jeres barn hjem.

Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning om barnets sundhed og trivsel. Det kan fx være pleje og pasning af barnet, tegn på sygdom, kost, forebyggelse af ulykker, legens betydning, renlighed, opdragelse, barnets forhold til eventuelle søskende, samvær i familien og meget mere.

Kontakt

Sundhedsplejen - Leder

Joan Spørring Højgaard
Tlf. 21 67 94 84

Sekretær 

Hanne Erneberg
Tlf. 89 64 24 62
Telefontid mandag-torsdag kl. 7-11