Sådan behandler vi dine oplysninger

Når Favrskov Kommune modtager oplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret oplysninger om dig.

I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har som registreret i Favrskov Kommune.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på 89 64 60 89 eller [email protected]

Her på siden kan du også læse mere om databeskyttelse, og hvad en databeskyttelsesrådgiver er.

Hvorfor har vi brug for oplysninger om dig?

Sundhedsplejen i Favrskov Kommune tilbyder alle gravide samt alle nybagte familier besøg i hjemmet samt mulighed for at deltage i mødregruppe eller åbent hus. Derudover tilbyder vi alle skolebørn screeningsundersøgelser (syn, hørelse, højde, vægt) og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Formålet er at understøtte barnets sundhedstilstand og trivsel, så barnets udvikling inden for sundhed og trivsel understøttes bedst.

Læs mere om sundhedsplejens generelle tilbud. 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger, eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (Novax og BørnUngeLiv.dk). Her registrerer kommunen bl.a.:

  • Navn
  • Cpr-nummer
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • Ægtefælle og børn
  • Helbredsoplysninger

Hvor stammer oplysningerne fra?

Vi har kun de oplysninger, du eller dit barn selv har givet, medmindre du har givet samtykke til, at vi indhenter andre oplysninger. Det kan eksempelvis være et kommunikationsbrev fra jordemoderen, når du er gravid eller en fødselsanmeldelse, når barnet er født. Herudover indsamler vi data fra Styrelsen for It og Læring for at kunne placere dit barn i en klasse/skole eller i kommunen.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet til det.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 10 år, efter barnet er gået ud af skolen.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden. Du kan også henvende dig skriftligt til lederen af B&U Sundhed.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er sundhedslovens afsnit IX om kommunale sundhedsydelser og bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2 og databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Telefon: 89 64 10 10
Mail: [email protected]  
CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Skovvej 20
8382 Hinnerup 

Telefon: 89 64 60 89
Mail: [email protected]

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside