Om skolesundhedsplejen

På alle skoler har vi en sundhedsplejerske, som tilbyder samtaler og undersøgelser til elever i 0.- 9. klasse

Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske - og du behøver ikke en henvisning fra andre.

Undersøgelser og samtaler

Sundhedsplejen tilbyder på udvalgte klassetrin en screening af skolebarnets højde, vægt, syn og hørelse i vores sundhedsklinik på skolerne. Forud for undersøgelsen vil I som forældre eller barnet selv blive bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk om barnets sundhed og trivsel. Dette skema vil danne baggrund for en eventuel sundhedssamtale med udgangspunkt i barnets behov.

Hvis undersøgelsen, spørgeskemaet eller samtalen med jeres barn giver anledning til bekymring, vil I som forældre altid blive kontaktet.

Som forældre er I også altid meget velkommen til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn, eller hvis I har brug for råd og vejledning fra en sundhedsplejerske.

Undervisning og oplæg på forældremøder

Skolesundhedsplejersken tilrettelægger i samarbejde med lærerne at undervise i sundhedsrelaterede emner på forskellige klassetrin.

Skolesundhedsplejersken deltager så vidt muligt i forældremøder på 0. og 7. årgang med oplæg om relevante sundhedstemaer.

Kontakt og samarbejde

Forældre, børn og unge har altid mulighed for at henvende sig til skolesundhedsplejersken for støtte og vejledning i forhold til barnets eller den unges sundhed, udvikling og generelle trivsel.

Du er velkommen til at ringe eller skrive via AULA til skolens sundhedsplejerske, hvor du også kan lave en aftale om et eventuelt møde.

Skolesundhedsplejen samarbejder med andre faggrupper, som er tilknyttet skolen. F.eks. SFO og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Generelle tilbud til skolebørn i 0.-9. klasse

Undervisning (0.-,1.-, 2.- og 3. klasse)

Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner i 0.-,1.-, 2.- og 3. klasse. Undervisningen koordineres med klassens lærere

Undersøgelse og spørgeskema i 0. klasse

Vi beder alle forældre om et generelt samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Forældrene vil også blive bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk om barnets sundhed og trivsel. Skolesundhedsplejersken indkalder bagefter barnet til en undersøgelse, hvor barnet vil blive målt og vejet, samt få foretaget en høreprøve og et synstjek. 

Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet og undersøgelserne en samlet vurdering af det enkelte barns sundhed og trivsel, og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det.

Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte skolesundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale om jeres barn.

Forældremøde i 0. klasse

Sundhedsplejersken deltager så vidt muligt med et oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder i 0. klasse. 

Undersøgelse i 2. klasse

Forældre skal give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens undersøgelse. Hvis der ikke foreligger et generelt samtykke fra tidligere, kontakter vi forældrene for at indhente samtykke.

Ved undersøgelsen vil barnet blive målt og vejet.

Undervisning (4.-, 5.- og 6. klasse) 

Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 4.-, 5.- og 6. klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

Undersøgelse i 5. klasse

Forældre skal give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens sundhedsundersøgelse. Hvis der ikke foreligger et generelt samtykke fra tidligere, kontakter vi forældrene for at indhente samtykke.

Barnet vil før undersøgelsen blive bedt om at udfylde et elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk sammen med sine forældre. Skemaet handler om barnets sundhed og trivsel.

Vi indkalder bagefter jeres barn til en sundhedsundersøgelse, hvor vi blandt andet måler og vejer barnet og laver et synstjek. Efter behov tilbyder vi en sundhedssamtale med barnet med udgangspunkt i det udfyldte skema. 
 
Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet, undersøgelserne og eventuel samtale en samlet vurdering af barnets sundhed og trivsel og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det.

Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken, hvis I ønsker at få en sundhedssamtale om jeres barn.

Deltagelse i forældremøder i 7. klasse

Fra skoleåret 2023/24 deltager Sundhedsplejen sammen med SSP i forældremøder på 7. klassetrin.

Undervisning i 8. klasse

Sundhedsplejersken tilbyder alle 8. klasser at deltage i vores Sundhedseksperimentarium. Dette koordineres med klassens lærere.

Spørgeskema og undersøgelse i 9. Klasse

Hvis eleven er under 15 år, skal forældrene give samtykke til, at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Hvis eleven er over 15 år, er det den unge selv, der skal give samtykke.
 

Alle elever i 9. klasse bliver opfordret til at udfylde et elektroniske spørgeskema på BørnUngeLiv.dk. Skemaet handler om den unges sundhed og trivsel. Vi indkalder efterfølgende den unge til en udskolingsundersøgelse, hvor vi måler og vejer den unge og laver en høreprøve og et synstjek. Efter behov tilbyder vi en sundhedssamtale med udgangspunkt i det udfyldte skema. 
 

Sundhedsplejersken laver på baggrund af spørgeskemaet, undersøgelserne og evt. samtale en samlet vurdering af den unges sundhed og trivsel, og kontakter efterfølgende forældrene, hvis hun finder anledning til det. Er den unge over 15 år, skal den unge give samtykke til, at sundhedsplejersken må kontakte forældrene.
 

Som forældre er I altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale om jeres barn.

Sundhedsplejen i Favrskov Kommune tilbyder alle skolebørn screeningsundersøgelser (syn, hørelse, højde, vægt) og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Formålet er at understøtte barnets sundhedstilstand og trivsel, så barnets udvikling inden for sundhed og trivsel understøttes bedst muligt i skolen.

Da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre efter reglerne i sundhedsloven give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet.

Når dit barn indkaldes til sundhedsplejens generelle tilbud, vil du altid blive informeret via  AULA (eller det intranet, skolen bruger). På den måde har du mulighed for at kontakte sundhedsplejen, hvis du har behov for det, inden vi ser dit barn.

Dit barn vil i løbet af skoletiden blive inviteret til at besvare en række spørgeskemaer, der handler om, hvordan dit barn har det fysisk, psykisk og socialt.

Dit samtykke gælder kun for det, som er beskrevet overfor. Samtykket ophører, når dit barn er 15 år gammel, hvor barnet selv skal give samtykke. Sundhedsplejersken indhenter et særskilt samtykke til ekstraundersøgelser eller samtaler, der måtte opstå undervejs i skoleforløbet.

Hvis dit barn skifter til en ny skole uden for Favrskov Kommune, vil der altid skulle indhentes nyt samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Favrskov Kommune gennem sundhedsplejens sekretariat på tlf. 89 64 24 62.

Når samtykket er afgivet, og screeningen er foretaget, kan samtykket ikke længere trækkes tilbage, da resultatet af screeningen vil indgå i barnets sag.

Du giver samtykke på hjemmesiden BørnUngeLiv.dk

Særlige tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen i Favrskov tilbyder særlige tilbud inden for blandt andet overvægt, inkontinens, børn med psykisk sygdom i familien og et forløb for forældre.

Kontakt

Sundhedsplejen - Leder

Joan Spørring Højgaard
Tlf. 21 67 94 84

Sekretær 

Hanne Erneberg
Tlf. 89 64 24 62
Telefontid mandag-torsdag kl. 7-11