Frit valg af tandlæge 0-15 år

Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Favrskov Kommunale Tandpleje gratis stiller til rådighed, kan benytte en privatpraktiserende tandlæge. Det kaldes fritvalgsordning.

Hvis du ønsker at dit barn/den unge skal gå hos en privatpraktiserende tandlæge, skal I kontakte Favrskov Kommunale Tandpleje, inden barnet/den unge bliver undersøgt og behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge. 

Tandplejen skal først indgå en aftale med den privatpraktiserende tandlæge. Uden en aftale kan Favrskov Kommunale Tandpleje ikke tilbyde at dække udgiften.

Hvis I ønsker at benytte privat tandlæge efter fritvalgsordning, skal I være opmærksomme på følgende retningslinjer og vilkår:

 • For 0-15-årige er der tilskud på 65 % til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten (BUT), f.eks. undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling, mens egenbetalingen er på 35 %.
 • Valg af tandplejetilbud gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. almindelig tandpleje og tandregulering.
 • Der kan være varierende grad af egenbetaling på behandlinger uden fast pris efter overenskomst i privat praksis. F.eks. på flerfladet plastfyldninger.  
 • Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den privatpraktiserende tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling. Dvs. at du selv skal betale differencen. (Se oversigten over de kommunale tilskud nedenfor)
 • Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, f.eks. tandreguleringsbehandling, operativ fjernelse af tænder/visdomstænder, bideskinner mm. skal jeres tandlæge altid ansøge om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud fra Favrskov kommunale tandpleje, men 100 % egenbetaling.
 • Reglerne og kravene til Børne- og Ungdomstandplejen herunder hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje er de samme, hvad enten tandpleje ydes på en offentlig klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge. 
 • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er omfattet af det kommunale tilbud, f.eks. kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, påsætning af tandsmykker m.m.
 • Der er 100 % egenbetaling af evt. udeblivelsesgebyr

Jeres barn kan tidligst skifte tandplejetilbud igen, når der er gået et år. 

Ønske om tandlægeskift skal meddeles til Tandplejens kontor. 

Tandbehandlinger, der er i gang, skal være gjort færdige, inden I kan skifte.

Referencepriser inkl. moms

 • Plast molar 2 flader: 823 kr.
 • Plast molar 3 flader: 1.046 kr.
 • Plast molar 4 flade: 1.381 kr.
 • Plast molar 5 flader: 1.381 kr.
 • Plast præmolar 2 flader: 712 kr.
 • Plast præmolar 3 flader: 935 kr.
 • Plast præmolar 4 flader: 1.046 kr.
 • Plast præmolar 5 flader: 1.381 kr.
 • Plast fortænder/hjørnetænder 2 flader: 1046 kr.
 • Plast fortænder/hjørnetænder 3-4 flader: 1381 kr.
 • Blød bidskinne: 1.097 kr.
 • Hård bidskinne (RFS): 2.936 kr.
 • Operativ fjernelse af visdomstand: 2.718 kr.
 • Zirkonium-krone: 4.880 kr.
 • Æts-bro (Zirkon): 5.287 kr.
 • Rebonding retainer: 234 kr.
 • Fremstilling og rebonding af ny retainer: 422 kr.
 • Retentionsskinne (Essix): 1.103 kr.
 • Tandregulering (Tandreguleringsprisen kan variere fra behandling til behandling. Beregning er lavet for en ”standard” OR-behandling med fast apparatur i OK /UK i 2 ½ år inkl. retention):  19.980 kr.

Sådan gør du, hvis du ønsker at skifte til en privatpraktiserende tandlæge:

Valg af tandlæge samt samtykke til at videresende journalmateriale, skal sendes skriftligt via linket her 

Derefter videresender vi journalmaterialet til den nye tandlæge. Vi informerer samtidig om, hvornår vi vurderer det igen er passende at indkalde til undersøgelse. Den privat praktiserende tandlæge vil sørge for at indkalde jeres barn, når det er tid.

Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke til, at jeres barn kan skifte tandlæge. Har vi ikke samtykke fra jer begge, kan jeres barn ikke skifte til en privatpraktiserende tandlæge.
 

Kontakt

Kontakt Tandplejen

Tlf. 89 64 46 60

Telefontid på alle skoledage

 • Mandag, onsdag og fredag: kl. 8-12
 • Tirsdag kl. 8-11 og kl. 13-16
 • Torsdag kl.  8-11 og kl. 13-15