Frit valg af tandlæge 16-21 år

Frit valg af tandlæge for unge født efter 31. december 2003.

Når du fylder 16 år, kan du frit vælge, om du fortsat vil gå i Favrskov Kommunale Tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge. Det kaldes fritvalgsordning.

Vælger du at forsætte i den kommunale tandpleje, bliver du indkaldt på den klinik, du plejer at gå på, men du kan også vælge at skifte til en af vores andre klinikker.

Hvis du ønsker at gå hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du kontakte Favrskov Kommunale Tandpleje, inden du bliver undersøgt og behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge.

Tandplejen skal først indgå en aftale med den privatpraktiserende tandlæge. Uden en aftale kan Favrskov Kommunale Tandpleje ikke tilbyde at dække udgiften.

Hvis du ønsker at benytte privat tandlæge efter fritvalgsordning, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer og vilkår:

 • For 16-21-årige er der tilskud på 100 % til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten (BUT), f.eks. undersøgelse, røntgenbilleder, bedøvelse og forebyggende behandling.
 • Der kan være varierende grad af egenbetaling på behandlinger uden fast pris efter overenskomst i privat praksis. F.eks. på flerfladet plastfyldninger. 
 • Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den privatpraktiserende tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling. Dvs. at du skal selv betale differencen. (Se oversigten over de kommunale tilskud nedenfor)
 • Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, f.eks. tandreguleringsbehandling, operativ fjernelse af tænder/visdomstænder, bideskinner mm. skal din tandlæge altid ansøge om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud, men 100 % egenbetaling.
 • Valg af tandplejetilbud gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. almindelig tandpleje og tandregulering.
 • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er omfattet af det kommunale tilbud, f.eks. kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, påsætning af tandsmykker, tandblegning mm
 • Der er 100 % egenbetaling af eventuelt udeblivelsesgebyr
 • Dit valg af tandlæge er gældende for minimum et år.

Referencepriser inkl. moms

 • Plast molar 2 flader: 823 kr.
 • Plast molar 3 flader: 1.046 kr.
 • Plast molar 4 flade: 1.381 kr.
 • Plast molar 5 flader: 1.381 kr.
 • Plast præmolar 2 flader: 712 kr.
 • Plast præmolar 3 flader: 935 kr.
 • Plast præmolar 4 flader: 1.046 kr.
 • Plast præmolar 5 flader: 1.381 kr.
 • Blød bidskinne: 1.097 kr.
 • Hård bidskinne (RFS): 2.936 kr.
 • Operativ fjernelse af visdomstand: 2.718 kr.
 • Zirkonium-krone: 4.880 kr.
 • Æts-bro (Zirkon): 5.287 kr.
 • Rebonding retainer: 234 kr.
 • Fremstilling og rebonding af ny retainer: 422 kr.
 • Retentionsskinne (Essix): 1.103 kr.
 • Tandregulering (Tandreguleringsprisen kan variere fra behandling til behandling. Beregning er lavet for en ”standard” OR-behandling med fast apparatur i OK /UK i 2 ½ år inkl. retention):  19.980 kr.

Sådan gør du, hvis du ønsker at skifte til en privatpraktiserende tandlæge:

Er du under 18 år?

Så skal dine forældre give samtykke til, at du kan skifte tandlæge. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke til, at jeres barn kan skifte tandlæge. Har vi ikke samtykke fra jer begge, kan jeres barn ikke skifte til en privatpraktiserende tandlæge.

Valg af tandlæge samt samtykke til at videresende journalmateriale, skal sendes skriftligt via linket her 

Derefter videresender vi journalmaterialet til den nye tandlæge. Vi informerer samtidig om, hvornår vi vurderer det igen er passende at indkalde til undersøgelse. Den privatpraktiserende tandlæge vil sørge for at indkalde dig, når det er tid.

Er du over 18 år?

Så kan du benytte selvbetjeningsløsningen her (log på med MitID)


 

Kontakt

Kontakt Tandplejen

Tlf. 89 64 46 60

 

Telefontid på alle skoledage

 • Mandag, onsdag og fredag: kl. 8-12
 • Tirsdag kl. 8-11 og kl. 13-16
 • Torsdag kl.  8-11 og kl. 13-15