Socialtandpleje

Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud til de mest udsatte og hjemløse borgere fra 18 år og opefter

Hvem er i målgruppen for socialtandpleje?

Målgruppen for socialtandpleje er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen.

Der er tale om borgere med særlige sociale problemer som for eksempel borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed og social udsathed og som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

Herudover kan målgruppen udvides til at omfatte øvrige socialt udsatte borgere, der ikke er omfattet i den primære målgruppe. Det kan være socialt udsatte borgere, som modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven og rusmiddelbehandling eller alkoholbehandling efter sundhedsloven.

Når det vurderes om en konkret borger er i målgruppen for socialtandpleje, skal tre forhold tages i betragtning:

  1. Sociale kriterier: Borgeren skal tilhøre de mest socialt udsatte grupper
  2. Borgerens forudsætninger for at kunne benytte øvrige tandplejetilbud: Borgeren har svært ved eller kan slet ikke benytte øvrige tilbud som for eksempel omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen.
  3. Konkret behov for tandpleje: Ud fra en tandfaglig vurdering har borgeren et konkret behandlingsbehov.
Mand børster tænder

Hvad kan man få lavet?

Behandlingsbehovet beror på den tandfaglige vurdering og naturligvis med borgerens accept.

Det aftales med tandplejepersonalet, hvordan det efterfølgende behandlingsforløb bedst muligt kan tilrettelægges med hensyntagen til borgerens udfordringer.

Tandbehandlingen kan indeholde:

  • Fjerne dårlige og smertende tænder
  • Fyldninger
  • Tandrensning
  • Hjælp til at holde tænderne sunde fremadrettet
  • En aftagelig smileprotese, hvis borgeren er socialt hæmmet af tandløshed.
Tandbørste

Hvor længe kan man benytte socialtandplejen?

Perioden, hvor borgeren kan benytte Socialtandplejen afhænger af en samlet vurdering af behandlingsbehov, borgerens sociale forhold samt samarbejde ved tandbehandlingen.

Tilbuddet er gældende for en periode, hvorefter socialtandplejepersonalet gerne hjælper med at anvise borgeren til et mere etableret tandplejesystem.

Når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens sociale forhold forbedres, henviser socialtandplejepersonalet borgeren videre til privat praktiserende tandlæge, omsorgstandpleje eller specialtandpleje afhængig af borgerens situation og sundhedstilstand.

Hvordan bliver man en del af socialtandplejen?

Man skal henvises til ordningen direkte gennem tandplejer Annemette Linde eller tandplejer Signe Staugaard på tlf. 89 64 46 60.

Når borgeren er henvist til socialtandplejen, kontaktes støttepersonen eller borgeren om mødetidspunkt for en forundersøgelse inklusive røntgenbilleder.

Det er erfaringen, at samarbejde og ”håndholdt” ledsagelse har stor effekt for borgerens samlede behandlingsresultat. Derfor kan vores tandplejer eventuelt tilbyde at ledsage til tandbehandling eventuelt sammen med mestringsvejleder (bostøtte) eller lignende.

Tandplejen udføres på kommunens egne klinikker og i mere omfattende tilfælde ved Socialtandplejen i Randers. Bliver sidstnævnte aktuelt, tilbyder vores tandplejer altid at ledsage, ligesom vi kan arrangere transport til klinikken i Randers.

Kontakt

Socialtandpleje

Tandplejer Annemette Linde
Tandplejer Signe Staugaard
Overtandlæge Jørgen Kjær

Tlf. 89 64 46 60

 

Nødbehandling

Vi anviser muligheder for nødbehandling uden for normal åbningstid på telefonsvarer på tlf. 89 64 46 60.