Favrskov kommunale Tandpleje er et tilbud til børn og unge 0-22 år

Tandplejen tilbyder undervisning, undersøgelser, forebyggelse, behandling og tandregulering

 • Vi tager hensyn til det enkelte barns behov ved planlægningen af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendige behandlinger
 • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive om gode vaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet
 • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det rette tidspunkt
 • Vi lægger vægt på samarbejdet med jer forældre
 • Den kommunale tandpleje stopper, når den unge fylder 22 år (gælder unge født efter 31. december 2003, for øvrige er aldersgrænsen 18 år).
Far børster tænder på barn

Små børn

En god og tryg start på tandpleje er vigtig. Vi indkalder dit barn i 1½ års-alderen til en lille undersøgelse og snak om tænder og tandsundhed. 

Herefter indkaldes vi jeres barn efter individuel vurdering af behovet.

Kontakt selv tandplejen, hvis I har brug for det tidligere. Barnet indkaldes til den lokale tandklinik, hvis ikke andet er aftalt.

pige børster tænder

Skolebørn

Når jeres barn begynder i skole fortsætter tandplejen på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet aftales. I kan frit vælge, hvilken kommunal klinik og tandlæge, I ønsker at gå hos. I de små klasser indkaldes børnene til undersøgelse med sammen med jer forældre.

Det er altid muligt at vælge en anden kommunal klinik og skifte mellem de ansatte tandlæger/tandplejere.

Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet – også når børnene selv kommer på klinikken

Tandbørster i glas

Undervisning i 4. og 6. klasse 

4. klasse:

 • To gange i løbet af 4. klasse underviser vi eleverne i teknikken i at børste tænder
 • Eleverne lærer sammenhængen mellem kost (sukker, bakterier og syre) og huller i tænderne (caries)
 • Eleverne lærer, hvad tandkødsbetændelse er, og hvorfor det kommer.

6. klasse:

 • Vi underviser eleverne i, hvad syreskader er, hvorfor de opstår, og hvordan de undgås.
Læs mere om syreskader

Forsikring

Hvis et barn kommer slemt til skade med mælketænderne (f.eks. hvis fortænderne bliver trykket op i kæben) kan det medføre misdannelse af de blivende tænder, som endnu ikke er færdigudviklede.

Derfor bør du have en ulykkesforsikring, der dækker tandskader, så skaden kan anmeldes, når den er sket.

Det er vigtigt at skaden bliver registreret på tandklinikken, eventuelt pr. telefon

Kontakt eget forsikringsselskab, og hør hvordan de forholder sig til tandskader.

Forsikringen kan derved dække evt. udgifter til nødvendig tandbehandling, når barnet er voksen.

Kontakt

Kontakt Tandplejen

Tlf. 89 64 46 60

Telefontid på alle skoledage

 • Mandag, onsdag og fredag: kl. 8-12
 • Tirsdag kl. 8-11 og kl. 13-16
 • Torsdag kl.  8-11 og kl. 13-15