Midlertidig overnatning

Skal du afvikle et arrangement med midlertidig overnatning i en bygning/lokale, der ikke er godkendt til overnatning, kan det ske for udvalgte bygninger som er godkendte i en brandkategori som anvendelseskategori 2, 3 og 6 (eksempelvis godkendte skoler, sfo, butikker, forsamlingslokaler, kirker, vuggestuer og børnehaver mv.)

Midlertidig overnatning i ovennævnte bygninger, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår.

Ved midlertidig overnatning i højst 7 døgn i ovennævnte bygninger skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

Lovgivningslinks:

Vejledninger og præaccepterede løsninger:

For midlertidige overnatning, som ikke er omfattet af ovenstående, kan det kun finde sted, når en af følgende punkter er opfyldt:

  1. Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. Bygningsreglementets §§ 143-146, og meddelelse om den midlertidige overnatning er modtaget af kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før. Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplanen skal vedlægges meddelelsen.
  2. Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Procedure for meddelelse

Meddelelse om midlertidige overnatninger - også overnatninger med færre end 50 personer, skal ske via nedenstående selvbetjeningsløsning, og med bilag som nævnt ovenfor og i vejledningen (belægningsplan, brand- og evakueringsinstruks, ordensregler, oplysninger om røgmelder/ABA-anlæg ved mere end 50 overnattende i et lokale):

Husk at overholde tidsfrister for meddelelse på hhv. 2 og 4 uger. Vi har en procedure i sagsbehandlingen som indbefatter at underrette diverse andre myndigheder om at der overnattes i bygninger hvor der normalt ikke er overnattende. Dette sker for at højne en indsats i tilfælde af brand mv.

Meddelelsen gives ved at gennemføre denne selvbetjeningsløsning.

Kontakt

Byggesagsafdelingen

Mail: [email protected]

Telefon: 89 64 10 10