Midlertidig overnatning

Skal du afvikle et arrangement med midlertidig overnatning i en bygning/lokale, der ikke er godkendt til overnatning, skal du sikre at bygningsreglementets §152a overholdes:

  • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn
  • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks
  • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer
    • Belægningsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller du kan fremsende en belægningsplan til godkendelse ved kommunen.

Senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal meddelelse sendes til kommunen. Det gælder alle midlertidige overnatninger - også overnatninger med færre end 50 personer, jf. BR18 § 6h stk. 2.

Meddelelsen gives ved at gennemføre denne selvbetjeningsløsning.

Du kan læse mere om belægningsplaner i bygningsreglementets Bilag 11d - Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning.

Kontakt

Byggesagsafdelingen

Mail: Byg@favrskov.dk

Telefon: 89 64 10 10