Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler med mere end 150 personer, jf. Bygningsreglementets § 148, nr. 5, eller § 157, nr. 1, som ikke er en del af en certificering af en transportabel konstruktion, skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af Favrskov Kommune. 

Vejledning til myndighedsbehandling og udformning af pladsfordelingsplaner kan ses i bilag 11c.

Ønsker du en kommunal godkendelse af pladsfordelingsplanen, skal ansøgning fremsende senest 4 uger før arrangementet til byg@favrskov.dk. Du kan læse mere om, hvad ansøgningen og pladsfordelingsplanen skal indeholde i bilag 11c.

Ansøgningen skal fremsendes af ejer eller bruger med fuldmagt fra ejer.