Favrskov Kommune prioriterer vindenergien, og ønsker at leve op til statens målsætninger

Byrådet betinger dog, at der ikke opstilles flere vindmøller, end det er forsvarligt under hensyn til landskab, nabogener og en fornuftig udnyttelse af vindressourcerne. 

Derfor har vi fastlagt følgende målsætning for vindmøller:

  • Færre, men større møller
  • Ingen enkeltstående møller, men grupper på to eller flere

Opstilling af nye store vindmøller skal resultere i en større produktion og en bedre placering i forhold til naboer, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser.

I vindmølleplanen er der særlig fokus på vindmøller med en totalhøjde på 100 - 150 meter,  i vindmølleplanen beskrevet som "store vindmøller".

Der er foretaget en screening af kommunen for at finde mulige lokaliteter til vindmøller af denne størrelse. Undersøgelsen viste,  at der kun er et begrænset sammenfald mellem potentiale områder for store vindmøller og de eksisterende vindmølleområder.

Kun få områder er egnet for store vindmøller, og indenfor hvert område er der kun plads til to - seks store vindmøller.

Billedet viser vindmøller på en mark

Vindmølleplanen

D. 28 maj 2013 vedtog Byrådet vindmølleplan for Favrskov Kommune.

Vindmølleplanen kan læses i PDF via linket. 

Er dokumentet her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Se vindmølleplanen