Her kan du skifte læge, sygesikringsgruppe og bestille nyt sundhedskort

Det gule sundhedskort

Bestil det gule sundhedskort

Det gule sundhedskort udstedes til alle med bopæl i Danmark og giver ret til sundhedsydelser, som dækkes af det offentlige.

Læs mere og bestil sundhedskort på borger.dk
Det blå EU-sygesikringskort

Bestil det blå EU-sygesikringskort

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring som borgerne i det land, du rejser i.

Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. 

Læs mere om og bestil det blå sygesikringskort her
Læge og patient (modelfoto)

Sygesikring

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist (før 2003) kan du læse om helbredstillæg her

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Brilletilskud til børn under 16 år

Hvis dit barn er under 16 år, kan du få tilskud til brilleglas og brillestel. Du kan få tilskud fra første gang, dit barn skal have briller.

Derudover kan du få tilskud hvis:

  • Det er nødvendigt at skifte stellet - enten fordi det er blevet for lille eller for slidt.
  • Det er nødvendigt at skifte glasset - fordi styrken ikke passer længere.
  • Tilskuddet er et fast beløb pr. stel og pr. glas - uafhængigt af prisen for stel og glas  i øvrigt. Tilskuddet kan bevilges uanset om barnet står registreret i sygesikringsgruppe 1 eller 2.
Pige med briller (modelfoto)

Hvordan søger du?

Når du har købt briller til dit barn og vil søge tilskud, skal du henvende dig i Borgerservicecentret og medbringe:

  • Den originale regning.
  • Kvittering for, hvad du har betalt.
  • Oplysning om barnets navn og personnummer.
  • Det bevilgede tilskud vil typisk blive indsat på din Nemkonto efter cirka 1-2 uger.

Du kan finde information om tilskuddet i 'Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år'. I bekendtgørelsens bilag 1 finder du taksterne for det tilskud, som du kan få til henholdsvis stel og glas.

Flag

Healthcare for cross border commuters

If you work in Denmark but live in another EU/EEA Member State, you may be entitled to a special health card that gives you the right to treatment in Denmark on equal terms with all others. The special health card gives you access to public health-care services such as hospital treatment, medical care, reimbursement of medicinal products and dental treatment, funeral grant and physiotherapy, etc.

The special health card documents that you are entitled to public health-care services without being resident in Denmark or being registered with the national register.

 

Find more information for cross border commuters here

Behandling af personoplysninger

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i eksempelvis din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.

Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.

For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse her

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:

Borgergade 28,5

DK-1300 København K

[email protected]

Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerservice

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10