Pladsfordelingsplaner til indendørs arrangementer

Ændringer af permanente pladsfordelingsplaner i godkendte forsamlingslokaler og midlertidige indendørs arrangementer i godkendte forsamlingslokaler og andre bebyggelser

For godkendte forsamlingslokaler, herunder idrætshaller

Et forsamlingslokale godkendt til mere end 150 personer, kan ikke uden godkendelse ændre den permanente pladsfordelingsplan og/eller inventaropstilling.

Der skal endvidere godkendes en pladsfordelingsplan, hvis du vil afholde et midlertidigt arrangement til mere end 150 personer.

Ved ændringer af permanente pladsfordelingsplaner / inventaropstillinger skal det enten

  1. indgå i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse,
  2. udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse som byggeriet eller bygningsafsnit indplaceres i, eller
  3. være indeholdt i certificeringen af en transportabel konstruktion.

For en byggetilladelse jf. pkt. 1 ovenfor, skal en ansøgning sendes via ”Byg og Miljø”

Ved ansøgning om byggetilladelse starter du ansøgningen i "Byg og Miljø"

Ved godkendelse af midlertidigt arrangement i et godkendt forsamlingslokale, kan det ske med en kommunal godkendelse af pladsfordelingsplanen. Ønsker du en kommunal godkendelse af pladsfordelingsplanen, skal ansøgningen fremsendes senest 4 uger før, arrangementet skal afholdes.

For en godkendelse skal ansøgning med pladsfordelingsplan samt øvrige dokumenter i henhold til vejledningerne sendes til [email protected].

Lovgivningslinks:

Vejledninger og præaccepterede løsninger:

Midlertidige godkendelser til andet end forsamlingslokaler

Kommunalbestyrelsen kan meddele byggetilladelse til afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit, som ikke er godkendt hertil, hvis det midlertidige indendørsarrangement omfatter højst samtidigt ophold af 1.000 personer. Der kan i et byggeri eller bygningsafsnit meddeles tilladelse til sådanne midlertidige arrangementer i højst 50 dage inden for samme kalenderår.

Afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit, er alene omfattet af følgende krav:

  1. Brandforhold i kapitel 5.
  2. Konstruktive forhold i kapitel 15, hvis anvendelsen af bygningen ændrer ved de bærende konstruktioners virkemåde. Ændringer af lastvirkning på mindre end 5 pct. I forhold til eksisterende dokumentation og uændret statisk virkemåde af konstruktionen betragtes ikke som en ændring.

Hvor og hvordan ansøger jeg om byggetilladelsen

Ved ansøgning om byggetilladelse starter du ansøgningen i "Byg og Miljø"

Lovgivningslinks:

Vejledninger og præaccepterede løsninger: