Byggetilladelse eller certificering?

Midlertidige transportable konstruktioner kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse.

Du kan i nedenstående links se, om dit telt, scene eller tribune m.v. er omfattet af kravet om byggetilladelse eller certificering. En transportabel konstruktion kan være scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer og lignende.

Hvis konstruktionen skal opstilles mere end 6 uger, skal der altid søges byggetilladelse.

Herunder finder du links til Bygningsreglementets administrative bestemmelser, kapitel 5 og generel vejledning om transportable konstruktioner.

Reglerne er beskrevet i Bygningsreglementets kapitel 1 og 5. Der henvises specielt til §§ 6b-6e, 6h, 30-34, 93, 21-123, 141 og 156-158.

Er dit telt eller din konstruktion certificeret

I henhold til Bygningsreglementets § 6e, gælder for certificerede telte og transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, at der skal ske meddelelse til kommunalbestyrelsen med oplysning om telt eller den transportable konstruktions indretning og brug, jf. Bygningsreglementets §§ 156-158.

Meddelelse skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før konstruktionen tages i brug. Hvordan, kan læses under ”Procedure for meddelelse til kommunen”.

Godkendte pladsfordelingsplaner er et krav når forsamlingslokaler, herunder også til telte, indrettes til mere end 150 personer. Pladsfordelingsplanerne kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller skal godkendes af kommunen jf. Bygningsreglementets 6e og ved ændringer af pladsfordelingsplaner jf. § 6h.

Meddelelse om benyttelse af certificerede telte til flere end 150 personer med og uden godkendte pladsfordelingsplaner til godkendelse, skal sendes til kommunen senest 4 uger før arrangementets afholdelse.

Du meddeler til kommunen via denne selvbetjeningsløsning.

Kræver dit telt eller din konstruktion byggetilladelse?

Ansøgning om byggetilladelse til telte og transportable konstruktioner, der ikke er certificeret, skal indeholde:

  • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen, underskrevet af brugeren og ejeren af ejendommen, hvor teltet eller konstruktionen ønskes opstillet
  • Situationsplan med målsat angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel
  • Målsatte plan- og facade/snittegninger 
  • Redegørelse for adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer
  • Tegninger og beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner. Der skal vedlægges beregninger af dimensionering af bærende elementer (søjler, bjælker, rammer, spær, m.v.), samt forankring for vind. Anvendes jordspyd, skal den beregnede bæreevne (ankertræk) oplyses
  • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan med angivelse af maks. antal personer, flugtveje, inventaropstilling, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, m.v.

Det er ejer af arealet eller brugeren af teltet eller den transportable konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges.

Ejer skal dog altid udfylde en fuldmagt såfremt, det er bruger der ansøger.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 20 arbejdsdage. 

Er konstruktionen hverken bygesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.