Tænk på støjgener fra varmepumpen - af hensyn til dig og din nabo

Antallet af luft/vand varmepumper i Danmark er støt stigende. Denne type varmepumpe har mange fordele, men kan medføre støj fra varmepumpens udemodul.

Støjen kommer primært fra ventilatoren, der suger luft henover en fordamperflade og kompressoren, der komprimerer kølemidlet. 

Vi har i Favrskov Kommune ikke fastsat støjgrænser for varmepumper, men vi tager normalt udgangspunkt i støjgrænserne, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning – se dem her på Miljøstyrelsens hjemmeside under "Grænseværdier for støj fra virksomheder"

Når man vil installere en luft/vand varmepumpe, bør man derfor overveje følgende for at minimere støjgenerne for både sig selv og sin nabo: 

Driftsintensitet/fabrikat

Varmepumpers støjdata opgives som regel for en varmepumpes normale driftssituation og svarer til det typiske støjniveau ved almindelig brug. En varmepumpe kan dog også køre ved max drift, hvor den støjer mest med op til 5 dB mere end ved normaldrift. Det lyder måske ikke af så meget, men hvis decibel-tallet øges med 6-10 dB, opfattes lyden som dobbelt så høj. Driftsintensiteten er derfor en vigtig faktor. 

Driftsstyring

Driftsstyringen er også afgørende for støjniveauet. Nogle anlæg kører on/off styring, hvor anlægget starter og stopper og tilfører energi til et varmelager i form af en buffertank. Ved on/off styring kører kompressoren ved max drift, der vil give et højt støjniveau imens. Alternativt kan varmepumpen være frekvensreguleret (omdrejningsreguleret), hvilket vil få varmepumpen til at køre mere jævnt og derved også støje mindre. 

Hensigtsmæssig placering

Støjen kan især være problematisk ved vinduer til soveværelser og stuer samt på terrasser. På Energistyrelsens hjemmeside kan man læse mere om, hvordan luft/vand varmepumper bør installeres og placeres i forhold til at mindske støjgener:

Når man installerer en varmepumpe, skal man jf. bygningsreglementet § 179 være opmærksom på, at varmepumpen ikke må placeres tættere end 2,5 meter fra skel.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du også finde flere fakta om varmepumper og læse om forskellige varmepumpetyper.

Vær opmærksom på, at jordvarme kræver forudgående tilladelse fra kommunen - se hvordan på siden "Skift varmekilde"

Kontakt

Klager eller andre henvendelser angående gener fra varmepumper henvises til [email protected]