Udlejning af helårsbolig

Har du en helårsbolig i Favrskov Kommune, har du mulighed for at udleje den til ferie- og fritidsformål.

Til og med 31. december 2023, må du udleje din helårsbolig op til 70 dage om året.

Fra 1. januar 2024 og frem må du udleje din helårsbolig op til 100 dage om året.

Beslutningen om at hæve loftet for udlejningsdage er vedtaget af Byrådet 27. september 2023 jf. sommerhuslovens § 6.