Søg støtte til din ide hos Kunstudvalget 

Ansøgningen skal indeholde:

  • en beskrivelse af aktiviteten
  • en kort beskrivelse af samarbejdspartnere
  • et budget, herunder andre forventede bidragsydere
  • et ansøgt beløb
  • tid, sted og varighed
  • ansøgers overvejelser vedr. annoncering og markedsføring
  • evt. vedlagte illustrationer, links og lign.

Alle borgere i Favrskov Kommune har mulighed for at søge Kunstudvalget.

Formålet med Kunstudvalget er, gennem kunsten, at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der virker fremmende for trivsel og æstetik og samtidigt øger deres tilfredshed. Til denne opgave har Kunstudvalget hvert år 197.000 kroner, der blandt andet går til ansøgninger.

Ansøgningsfrist er 14 dage før hvert møde

skulptur med bøger

Søg Kunstudvalget om støtte

Send din ansøgning inklusive budget, projektbeskrivelse og overvejelser om markedsføring via linket. 

Ansøgningsfrist er 14 dage før møde i kunstudvalget.

Søg støtte hos Kunstudvalget