Aktivitetscenteret tilbyder aktivitet, samvær og beskyttet beskæftigelse til dig med fysisk- og psykiske funktionsnedsættelser

Vores tilbud tager udgangspunkt i  vision ”Mest muligt i eget liv”. Det vil sige, at vores aktivitet og samværstilbud skal understøtte, at du tager mest muligt ansvar i dit liv.

Herudover tilrettelægges aktivitetstilbuddet ud fra dine ønsker, behov og udviklingsperspektiv frem for din funktionsnedsættelse.

Vi lægger vægt på, at aktivitetscenteret udvikler sig i takt med de forskelligartede ønsker. Derfor inddrager vi løbende nye aktivitetstilbud. 

I øjeblikket har vi en skolegruppe for de yngre brugere med fokus på kommunikation og læring, samt en gruppe, der arbejder med kreative udtryksformer. Herudover har vi tilbud til borgere med behov for sansestimulation, et montage- og træværksted, samt et køkken, der dagligt producerer og sælger frokost til brugere og ansatte.

For de, der er i målgruppen til aktivitetscenteret, vil det være muligt at tage sin STU på stedet. Dette gælder for unge under 25 år.

Elbæk

Kontakt

Afdelingsleder

Ove Kousholt Højer
Tlf. 89 64 16 35
okhj@favrskov.dk