Job i fokus - Sammen når vi i mål

Job I fokus er et tilbud til dig, hvor fokus er på, at du hurtigst muligt kommer i job eller virksomhedspraktik.

I tilbuddet vil du møde medarbejdere, som støtter DIG i at finde DIN vej til arbejdsmarkedet. Det gør de gennem undervisning, praktiske øvelser, og individuelle samtaler, som alle handler om, hvad der skal til for at du kan få - og fastholde - et job på det danske arbejdsmarked. Og for at det skal lykkes, kræver det, at du arbejder godt med og tager ansvar i forløbet.

Du får en personlig kontaktperson fra Job i Fokus, som primært vil tage de personlige samtaler med dig. Men du vil møde flere forskellige medarbejdere til undervisningen og i værkstederne, som samarbejder med dig om at finde et job eller virksomhedspraktik.

Workshops

Vi holder workshops om forskellige emner, der er relevante for at komme i job og blive integreret på det danske arbejdsmarked - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12.15 til kl. 14.30. Emnerne i workshoppen er mange, men kan eksempelvis være: ”Arbejdspladskultur”, ”Sådan søger jeg job” eller ”Kønsroller og arbejdsmarkedet”.

Job-cafe 

Tirsdag og torsdag er der mulighed for deltagelse i job-cafe fra kl. 12.15 til kl. 14.30. I Job-cafeen vil der være korte oplæg om jobsøgning, mulighed for at stille spørgsmål om jobsøgning, samt støtte til at lære, hvordan du bruger Jobnet og udfylder din Joblog.

It-cafe

Hver fredag fra 9-11 er der It-cafe, hvor du har mulighed for at få generelt hjælp til IT. Her kan du få støtte til eksempelvis at lære at gå på Digital Post (e-boks), bruge e-mail, logge på Jobnet, udfylde Joblog etc.

Værkstedsprojekter

Som en del af tilbuddet skal du om formiddagen møde ind i et af vores værkstedsprojekter: Uanset, Serviceholdet eller Naturværket, der fungerer næsten som almindelige arbejdspladser. Her skal du sammen med andre borgere løse forskellige arbejdsopgaver. Der er tale om rigtige arbejdsopgaver, som enten løses for virksomheder eller hvor produkterne sælges i Uansets butik. 

Henvisning til forløbet kan alene ske via en sagsbehandler i Jobcentret. 

Logo job i fokus