Velkommen til Serviceholdet

Viden – færdigheder – motivation til arbejdsmarkedet

Et forløb ved Serviceholdet er et tilbud til dig om vejledning, opkvalificering og afklaring til arbejdsmarkedet. Forløbet er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i dine mål og behov, og ved Serviceholdet får du én kontaktperson, som du er fast tilknyttet.

Formål med forløbet

Formålet med forløbet er, at vi sammen finder DIN vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi ved, at målet om et godt arbejdsliv kræver et helt menneske! Derfor støtter vi dig i at opnå den viden, og få trænet eller genoptrænet de færdigheder, der skal til for at du kan opnå et stabilt arbejdsliv - og vi støtter dig i at opsøge eller tage imod øvrige tilbud, hvis det er relevant for dig.

Forløbet foregår med udgangspunkt i et af vores 3 hovedområder:

 • Tømrer- og snedkerværkstedet
 • Dialog- og produktionsværkstedet
 • De grønne områder og udeholdet

Her udfører vi flere forskellige opgaver for både private og offentlige virksomheder – eksempelvis pakke- og montageopgaver, renovering af legepladser, renhold af grønne områder mm. Herudover har vi et samarbejde med butik Uanset, hvor vi producerer større og mindre ting til salg i butikken. Det kan eksempelvis være blomsterkasser, skærebrætter eller mindre opgaver som æggebægre eller pynt i træ.

Ved opstartssamtalen aftaler vi, hvad der skal være dine specifikke mål for forløbet hos os, og vi lægger sammen en plan for, hvordan målet nås. 

Vi holder løbende opfølgningsmøder om, hvordan det går i forhold til dit mål. På møderne deltager relevante samarbejdspartnere (eksempelvis kontaktperson, sagsbehandler, jobkonsulent)

Spændende arbejdsopgaver

Hos Serviceholdet er der spændende arbejdsopgaver til alle, og mulighed for at tage de skånehensyn, som du har brug for.

Udover arbejdet i de forskellige værksteder og dialogen med din kontaktperson, tilbyder Serviceholdet flere andre aktiviteter, som kan være hjælpsomme på din vej tilbage til arbejdsmarkedet:

 • Jobværkstedet er stedet, hvor du brancheafklares, får støtte til at se muligheder, sætte realistiske jobmål og deltager i aktiv jobsøgning.
 • Beskæftigelsesrettede ture ud af huset onsdag (lige uger), eksempelvis besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
 • Oplæg i vores dialogværksted hver fredag, der understøtter job- og livsmestring
 • Holdtræning i fitnesscenter hver mandag og torsdag

Praktiske oplysninger om Serviceholdet

Mødetiderne ved Serviceholdet er:

 • Mandag til torsdag: 8.00 - 14.00
 • Fredag: 8.00 - 12.00

Dine mødetider aftales individuelt med din sagsbehandler og kontaktperson ved opstartssamtalen.

Vi har to faste pauser:

 • Formiddag: kl. 9.40 - 10.00
 • Frokost: kl. 12.00 - 12.30

Der kan aftales individuelle pauser i forhold til skånehensyn sammen med din kontaktperson og sagsbehandler.

Ved Serviceholdet lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø for alle, som er tilknyttet vores tilbud.

Et godt og motiverende arbejdsmiljø er noget, vi skaber sammen – og det er en forventning, at alle deltager i fællesskabet, så godt de kan, og bidrager positivt til opgaveløsningen og den gode atmosfære. Vi har nogle fælles praktiske opgaver, som vi forventer, at alle bidrager til  at løse, så arbejdspladsen fremstår ordentlig og professionel.

Hvis du skal arbejde i et af de værksteder, hvor der er påbud om sikkerhedssko, udleverer vi sikkerhedssko til dig, når du starter i tilbuddet.

Vi stiller køleskab til rådighed – men du skal selv medbringe madpakke.

Kontakt

Center for Vejledning og Afklaring

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Telefon: 89 64 41 81

Åbningstider

Mandag kl. 8.00 – 15.00
Tirsdag  kl. 8.00 – 15.00
Onsdag kl. 8.00 – 15.00
Torsdag kl. 8.00 – 17.00
Fredag  kl. 8.00 – 12.00

Telefontid

Mandag kl. 7.45 – 15.00
Tirsdag  kl. 7.45 – 15.00
Onsdag kl. 7.45 – 15.00
Torsdag kl. 7.45 – 15.00
Fredag  kl. 7.45 – 12.00