Uanset

Uanset er et beskæftigelsesrettet tilbud ved Jobcenter Favrskov, der henvender sig til borgere langt væk fra arbejdsmarkedet

Formålet med Uanset er at tilbyde et helhedsorienteret forløb, hvor der både arbejdes på at udvikle din arbejdsevne og genopbygge din hverdag og afklare dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.

Et forløb hos Uanset består af arbejde i værkstederne, individuelle samtaler med fokus på rehabilitering til arbejdsmarkedet, jobfokus-forløb og sparringssamtaler med jobkonsulent samt temadage.

Vi arbejder tæt sammen med dig for at finde en virksomhedspraktik, der undestøtter din vej til arbejdsmarkedet yderligere.

Når du starter på Uanset vil du fra første dag få en tæt kontakt med vores jobkonsulent Jakob. Vi går efter at lave et godt og trygt match med arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i de ressourcer du har, der hvor du er nu, og de muligheder der er på arbejdsmarkedet – Uanset om det bliver på ordinære eller særlige vilkår.

Det kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem dig og jobkonsulenten, og at I begge har en god indsigt i hvad du kan, hvad du brænder for og hvilke skånehensyn der eventuelt skal tages hånd om i et kommende job og/eller praktik. Derfor har vi udviklet et særligt skånsom forløb JOB-FOKUS, som du følger på Uanset. Forløbet består af videoer og øvelser, med god tid og støtte, og løbende samtaler med Jobkonsulenten. Vi har erfaring for, at det giver gode match.

I værkstedet produceres boliginteriør af høj kvalitet og hvor bæredygtighed og re-design vægtes højt. Produkterne kan købes af private. Vi vil sammen med dig tilrettelægge og aftale plan for dit forløb med blandt andet arbejdstider og opgaver.

Samtalerne har fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelægges sammen med dig og den ansvarlige kontaktperson. Andre fagpersoner som eksempelvis egen læge, fysioterapeut eller psykolog inddrages i forløbet, når det giver mening.

Det er din sagsbehandler ved jobcentret, der visiterer til et forløb hos Uanset.

Kontakt

Projektleder hos Uanset

Birgitte Nørgård Weibrecht
Mail: biwe@favrskov.dk
Tlf: 24 63 48 19