Uanset

Velkommen til Uanset

Vi arbejder rehabiliterende og målrettet med din tilknytning til arbejdsmarkedet

Uanset er et beskæftigelsesrettet tilbud ved Jobcenter Favrskov, der henvender sig til borgere med problemer ud over ledighed.

Vi tilbyder et helhedsorienteret og skånsomt forløb, hvor vi i tæt samarbejde med dig afklarer og udvikler din arbejdsevne, samtidig med at vi arbejder på at genopbygge din hverdag, og på den baggrund frigive ressourcer til at indgå på arbejdsmarkedet. Dine problemstillinger kan være af forskellig art, men fælles er at vi støtter dig i at udvikle og træne hjælpsomme strategier til håndtering af disse. 

Vi vil i samarbejde med dig – og med udgangspunkt i dine behov, fastlægge dine specifikke mål med forløbet ved Uanset. På den baggrund tilrettelægger vi sammen den skræddersyede indsats,  du har brug for, til at blive afklaret og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved Uanset har vi mulighed for at imødekomme langt de fleste skånehensyn. 

Ved Uanset får du en fast kontaktperson, som du er i tæt dialog med under hele forløbet. Du bliver også tilknyttet Uansets egen jobkonsulent, som du møder ved Uanset i hverdagen - og som følger dig hele vejen i værkstedstilbuddet samt i efterfølgende praktik. Herudover vil du møde vores to dygtige værkstedsmedarbejdere. Vores fælles mål er at indgå i et tæt samarbejde med dig, for at afklare og støtte dig i, at finde dine muligheder på arbejdsmarkedet på trods af begrænsninger.  

I værkstedet produceres boliginteriør af høj kvalitet og hvor bæredygtighed og re-design vægtes højt. Produkterne udstilles i vores butik og kan købes af private.

Det er din sagsbehandler ved jobcentret, der visiterer til et forløb hos Uanset.

Ved opstartssamtalen aftaler vi, hvad der skal være dine specifikke mål for forløbet hos os, og vi lægger sammen en plan for, hvordan målet nås. Du taler løbende med din kontaktperson og jobkonsulent om, hvordan det går i forhold til dit mål, og vi holder undervejs fælles opfølgningsmøder med din sagsbehandler i jobcentret.

Et målrettet beskæftigelsesrettet forløb hos Uanset består af følgende elementer:

  • Individuelle motiverende og rehabiliterende samtaler med din kontaktperson
  • Deltagelse i JobFokus-forløb og samtaler med din jobkonsulent
  • Arbejde i værkstederne
  • Fælles virksomhedsbesøg
  • Fælles temaoplæg og forløb

Vi arbejder tæt sammen med dig og gør os umage for at skabe det gode match i forhold til praktik, job eller uddannelse. 

Kontakt