Om Klima Favrskov

Hvad er Klima Favrskov?

Klima Favrskov er et samspil mellem private, foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og kommunen, hvor klima og den grønne omstilling er på dagsordenen. For at sætte fokus på ny viden, samarbejder og grønne handlemuligheder, bliver der hvert år arrangeret Klimauger, hvor alle kan byde ind med projekter og arrangementer.

Klimauger er et koncept, som Danmarks Naturfredningsforening står bag og i Favrskov Kommune har Klima Favrskov været tovholder på begivenheden siden den første afvikling i 2017.

Som en del af DK2020-indsatsen er Favrskov Kommune fremover med til at planlægge og afvikle Klimauger.

Styregruppen

Styregruppen bag Klima Favrskov står for:

 • Igangsætning af planlægning
 • Overordnet markedsføring af Klimauger
 • Behandling af ansøgninger til Klimapuljen
 • Administrative opgaver, såsom budget og regnskab

Styregruppen består af:

 • Alfred Borg, formand for Danmarks Naturfredningsforening Favrskov
 • Anne Neergaard, medlem af Danmarks Naturfredningsforening Favrskov
 • Jørgen Schytter, Erhvervschef, Favrskov Erhverv
 • Natur og Miljøchef (vakant), Favrskov Kommune
 • Birthe Bitsch Mogensen, pædagogisk konsulent, Favrskov Kommune
 • Peter Studstrup, Kultur og Fritid, Favrskov Kommune
 • Tovholder (vakant) på Klima Favrskov, Favrskov Kommune

Finansiering

Siden 2017 har Byrådet hvert år bevilget 60.000 kr. til afholdelse af Klimauger. Herudover har mange arrangører selv finansieret deres aktiviteter under Klimaugerne, såsom foredragsholdere, forplejning og markedsføring.

Tidligere programmer

Se program for Klimauger 2023