Der er flere gode grunde til at arbejde med klimatilpasningen i Favrskov Kommune.

Én af dem er, at vi er så heldige, at Gudenåen løber gennem den nordlige del af vores kommune

Gudenåen

Med 158 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb. Åen og dens opland danner rammer for skønne naturoplevelser, men også for potentielle oversvømmelser af bygninger, veje og sårbare naturområder.

Favrskov Kommune har gennem mange år samarbejdet med de 6 andre Gudenå-kommuner om at identificere og håndtere udfordringer og muligheder for klimatilpasning langs Gudenåen og i dens opland. Udfordringerne skyldes både, at Gudenåen modtager drænvand fra landbruget, rensningsanlæg samt tilløb fra mindre vandløb, men stigende mængder nedbør spiller også en stor rolle.

Favrskov Kommunes Klimatilpasningsplan identificerer en række risikoområder samt en handlingsplan for kommunens arbejde med klimatilpasning.

Indsatser og effekter

Favrskov Kommunes klimaindsats omkring Gudenåen er en del af en fælles indsats mellem de kommuner, som åen gennemstrømmer. Indsatserne her på siden skal altså ses som en del af en større helhed, der koordineres med andre kommuner. Selvom effekterne af indsatsen ikke nødvendigvis kan omregnes direkte til en CO2-reduktion, vil det medføre besparede ressourcer, både for borgere, landmænd og kommunen, når følgevirkningerne af stigende mængder nedbør begrænses.

Coast to Coast Climate Challenge

Coast to Coast Climate Challenge er et EU-finansieret samarbejde mellem 30 partnere i Region Midtjylland. De 7 Gudenåkommuner har som et underprojekt samarbejdet om at udvikle en vandløbsmodel, der kan beregne forskellige scenarier for indsatser langs Gudenåen. Desuden udvikles der et varslingssystem i forbindelse med ekstreme klimahændelser såsom storm og voldsom nedbør. Læs mere om Gudenå-projektet i C2CCC her.

Tværkommunalt samarbejde

Gudenåen løber gennem kommunerne Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. De 7 kommuner har i årevis samarbejdet om benyttelse og beskyttelse af Gudenåen både gennem Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet. Samarbejdet er etableret, så kommunerne kan sikre sig selv og hinanden gennem fælles indsats.

Kommunerne langs Gudenåen og i oplandet er organiseret i to permanente samarbejder:

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]