Varme

Kommunen er varmeplanmyndighed for alle fjernvarme- og naturgasforsyningsområder.

Det betyder, at Favrskov Kommune gennem lovgivningen er forpligtet til at varetage en række myndighedsopgaver i forhold til planlægning og godkendelse af konkrete projektforslag vedrørende den kollektive varmeforsyning i kommunen.

Fjernvarme

Favrskov Kommune har i de større byer et veludbygget fjernvarmenet, hvor størstedelen af varmeproduktionen er baseret på CO2-neutrale brændsler som halm, flis, solvarme, biogas og affald. I andre områder af kommunen sker opvarmningen ved hjælp af individuelle varmeanlæg som f.eks. varmepumper, træpillefyr eller oliefyr.

Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil der være mulighed for, og nogle steder også pligt til, at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas.

I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom.

Kortet er vejledende.

Billedet viser to fjernvarmerør ved etablering

Den Strategiske Varmeplan

Favrskov Kommunes strategiske varmeplan beskriver det eksisterende varmebehov i kommunen og de fremtidige udviklingsmuligheder for både de kollektivt og individuelt forsynede områder af kommunen.

Planen er udarbejdet som en digital plan, der gør det nemt for både borgere og virksomheder at hente relevante oplysninger om for eksempel specifikke adresser eller lokalområder samtidig med, at afgrænsning og gældende retningslinjer for de enkelte forsyningsområder løbende kan opdateres.

Læs Favrskovs Varmeplan
Billedet viser vindmøller på en mark

Energi

Se mere om de forskellige energiressourcer, vi arbejder med.

Gå til siden om energi
Læs mindre
Læs mere
Dekorativt element

Jordvarme

Læs mere om, hvad du skal gøre ved etablering af jordvarme.

Gå til siden om jordvarme
Læs mindre
Læs mere
Billedet viser en radiator

Ny varmekilde

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du skifter varmekilde.

Gå til siden "skift varmekilde"
Læs mindre
Læs mere

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

KlimaEnergi@favrskov.dk