Tilsyn af naturområder

Favrskov Kommune besigtiger årligt naturbeskyttede arealer som enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.

Hvert år fører kommunen tilsyn med de naturbeskyttede arealer. Kommunen benytter konsulenter til en del af arbejdet.

Ligger naturarealerne tæt ved din bolig, vil vi ringe på og orientere dig om, at vi er på din adresse. Du kan altid bede konsulenten om at legitimere sig, hvis du møder ham/hende på dine arealer.

De indsamlede data fra besigtigelsen kan du finde på Danmarks Miljøportals Naturdata. Data fra 2021 kan fremsøges efter 1. december 2021.

De beskyttede arealer er vejledende udpeget, og de vil blive opdateret på Danmarks Miljøportal.

Sker der ændringer på dine arealer, vil du ikke automatisk få besked, men du kan tilmelde dig på Din Natur og få tilsendt en mail, når der sker ændringer.

Du kan også finde udpegningerne på www.arealinfo.dk eller her på hjemmesiden.

Undersøgelserne foregår i perioden maj til oktober.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Hvad bruger vi data til?

Formålet med besigtigelsen er at få et kendskab til naturområdernes naturtilstand.

I 2020 udføres tilsyn hovedsageligt i området mellem Ulstrup og Thorsø.

Kendskab til naturområdernes naturtilstand benyttes også til udregning af HNV (High Nature Value). HNV scoren benyttes, hvis der søges tilskud til naturpleje fra Landbrugsstyrelsen.

Du kan læse mere om HNV her.

Favrskov Kommune besigtiger hvert år naturbeskyttede arealer; enge, overdrev, moser, heder og vandhuller. I Favrskov Kommune er der ca. 2900 arealer, der er vejledende udpeget som beskyttede. Det er kommunes mål at besigtige alle naturarealer hvert 10. år, svarende til ca. 290 naturarealer pr. år.