Restaurering af vandløb

Her kan du få et overblik over Favrskov Kommunes igangværende vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Favrskov Kommune udfører vandløbsrestaureringsprojekter, som er angivet i indsatsprogrammerne for både Vandområdeplanerne 2015-2021 og Vandområdeplanerne 2021-2027.

Projekterne udføres for, at vandløbene kan opnå målsætningen om god økologisk tilstand.

I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke igangværende vandløbsrestaureringsprojekter Favrskov Kommune har fået tilsagn til.

Tilsagnsbeløbene er givet af den Danske Stat, Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Dekorativt element

Vandløbsrestaureringsprojekter i Favrskov Kommune

Projekt:

Type:

Beløb:

Forventet afslutning:

Etablering af Sandfang i Brandstrup Bæk Gennemførelse 20.000 kr. 1. november 2020
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Vrangstrup Bæk Forundersøgelse 55.200 kr. 4. juni 2021
Tusø Bæk - forbedring af de fysiske forhold Forundersøgelse 46.000 kr. 8. juni 2021
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Skovladen Bæk Forundersøgelse 55.200 kr. 9. juni 2021
Gjelå - forbedring af faunapassage Forundersøgelse 182.170 kr. 16. juni 2021
Vandløbsrestaurering i Danstrup Bæk Forundersøgelse 157.707 kr. 18. juni 2021
Vinterslev Bæk - forbedring af faunapassage og de fysiske forhold Forundersøgelse 44.390 kr. 19. juni 2021
Vinterslev Bæk + Bulbro Bæk - etablering af faunapassage Forundersøgelse 46.000 kr. 30. juni 2021
Kjeldbæk - forbedring af fysiske forhold og faunapassage Forundersøgelse 41.400 kr. 26. oktober 2021
Faunapassage i Vissing Bæk Gennemførelse 223.228 kr. 1. januar 2022
Etablering af sandfang og fjernelse af spærringer i Tjærbæk Gennemførelse 295.304 kr. 31. marts 2023
Spørring Å – forbedring af faunapassage Gennemførelse 722.195 kr. 31. marts 2023

 

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
[email protected]