Der skal udarbejdes vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb.

Af vandløbsregulativerne fremgår de gældende regler for administration af vandløbene. I regulativerne er der fastsat regler for en lang række forhold, blandt andet bestemmelser for vandløbets vedligehold, form og evne til at lede vand.

Favrskov Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb.

Proceduren for vedtagelse af et regulativ er beskrevet her i Vandløbsloven

Har du spørgsmål til indholdet eller revisionen af regulativerne, er du velkommen til at henvende dig til kommunens afdeling for Landbrug og Natur, vandløbsgruppen. du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Se regulativet på mitvandloeb.dk - her kan du zoome ind på et kort og få at vide, hvad der gælder for lige netop din vandløbsstrækning.

Gældende regulativer

De gældende vandløbsregulativer kan ses i listen nedenfor. 

Vandløbsregulativerne er ikke tilgængelige for en skærmoplæser, da det er indscannede dokumenter af ældre dato. Har du brug for at få en fil gjort tilgængelig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis.

Kontakt

Andrea Høj Plejdrup

E-mail: ahpl@favrskov.dk
Tlf: 89 64 52 14

Christian Overgaard Christensen

E-mail: cchr@favrskov.dk
Tlf: 89 64 52 33