You are here

Kørselsordninger

Der findes flere forskellige kørselsordninger til dig, der ikke selv er i stand til at køre bil eller tage offentlig transport.

Hvis du ikke selv kan køre bil, benytte offentlig transport eller få en anden person til at køre dig til fx læge, aktiviteter, fritidsinteresser eller bandagist, så har du mulighed for at bruge en kørselsordning.

Kørselsordninger

 • Fribefordring - kørsel til læge/speciallæge

  Hvis du er pensionist og i sygesikringsgruppe 1 og har et sygdomstilfælde, hvor du ikke selv kan komme til læge eller speciallæge, kan du blive visiteret til fribefordring.

  Du skal henvende dig til Visitationen (se kontaktinformation nederst på denne side), som vurderer, om du er berettiget til kørslen.

  Hvis du er berettiget til kørsel til egen læge, skal du selv bestille hos Flextur i Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 kl. 8-17 (tryk 2 for Flextur). Du får refunderet billigst mulige transport ved fremvisning/indsendelse af dokumentation for at have konsulteret lægen til Visitationen. Beløbet sættes ind på din Nemkonto, hvis din udgift er over 25 kr.

  Er du visiteret til kørsel til speciallæge, skal du bestille transporten senest to timer før på tlf. 89 64 62 60 mandag - torsdag kl. 9-13 og fredag kl. 9-12.

  Du får refunderet billigst mulige transport (fx busbillet eller kørsel i egen bil) til nærmeste speciallæge ved fremvisning/indsendelse af dokumentation for at have konsulteret speciallægen til Visitationen. Beløbet sættes ind på din Nemkonto, hvis din udgift er over 25 kr.

  Hvis du ikke er pensionist, kan du søge om kørselsgodtgørelse, hvis der er over 50 km. til nærmeste speciallæge fra din bopæl til speciallægen.

 • Handicapkørsel

  Hvis du er svært bevægelseshæmmet eller har et synshandicap svarende til medlemskriterierne for Dansk Blindesamfund og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om handicapkørsel. 

  Du skal henvende dig til Visitationen (se kontaktinformation nederst på siden), som vurderer, om du er berettiget til kørslen, som består af max. 104 enkeltture pr. år.

  Du kan også benytte ansøgningsskemaet til handicapkørsel her

  Du skal selv sørge for at bestille og betale for kørslen, som koster minimum 30 kr. pr. tur. For dette beløb kan du køre op til 10 km. Herefter koster turen yderligere 3 kr. pr. km.

  Kørslen bestilles på telefon nr. 87 40 83 00 (tryk 1) senest to timer inden afrejse. Du kan også bestille handicapkørsel online på Midttrafiks hjemmeside

  Du kan læse mere om handicapkørsel på Midttrakfik's hjemmeside

 • Kørsel til specialiseret genoptræning

  Hvis du har modtaget en specialiseret genoptræningsplan og ikke selv kan komme til sygehuset kan du visiteres til kørslen.

  Sygehuset vurderer, om du er berettiget til kørsel..

  Sygehuset har skemaer, de udfylder, hvis du selv kører eller benytter offentlig transport.

 • Kørsel til/fra sygehus

  Du kan søge om kørselsgodtgørelse til sygehus, smerteklinikker og hudklikken i Marselisborg ved at indsende ansøgningsskema til Kørselskontoret, att.: Befordringsgodtgørelse, Lægaardsvej 12, 7500 Holstebro. Ansøgningsskemaet udleveres på det sygehus, du bliver behandlet på.

  Hvis du er berettiget til at blive kørt, skal du bestille en transport hos Patientbefordring på tlf. 70 23 62 48.

 • Kørsel til aktiviteter og træning

  Hvis du er visiteret til træning/aktivitet og ikke selv kan komme til og fra trænings-/aktivitetsstedet, kan du visiteres til kørslen.

  Du skal henvende dig til trænings-/aktivitetsafdelingen, som giver besked til Visitationen.

  Den trænende terapeut og/eller aktivitetspersonalet arrangerer kørslen.

  Din egenbetaling er 15,- kr. pr. tur.

 • Kørsel i forbindelse med afprøvning og afhentning af bevilget hjælpemiddel

  Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, du skal afprøve eller afhente, kan du få hjælp til billigste transportmiddel til den nærmeste leverandør.

  Du skal henvende dig til Visitationen (se kontaktinformation nederst på denne side), som vurderer, om du er berettiget til kørslen.

  Du skal selv sørge for at bestille og betale for kørslen. Du får refunderet billigst mulige transport ved at indsende dokumentation for besøget hos leverandøren til Visitationen. Beløbet indsættes på din Nemkonto - din udgift skal dog overstige 60 kr., hvis du ikke er pensionist og 25 kr., hvis du er pensionist, for at du kan få refunderet din udgift til kørsel.

  Er du visiteret til handicapkørsel, skal denne ordning benyttes.

 • Flextur

  Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til. 


  Du kan bruge Flextur alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december. 
   


  Elektronisk betaling af flextur

  Kom godt i gang

  Bibliotekerne i Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup samt Borgerservicecentret på Skovvej 20 i Hinnerup vil gerne tilbyde at hjælpe borgere med at blive koblet op på Midttrafiks elektroniske betalingsløsning til flextur.

  Det betyder, at det er muligt at få hjælp til at komme på den korrekte hjemmeside, oprette en bruger og indtaste de relevante oplysninger. Hvis man har en smartphone – og medbringer den – er det også muligt at få hjælp til at hente og oprette en bruger i App’en ”Flextrafik – flextur, flexbus og handicapkørsel”.

  Det skal dog oplyses, at der ved oprettelse skal indtastes oplysninger om borgerens betalingskort (dankort o.l.). Denne del kan Borgerservice og bibliotekerne ikke hjælpe med af datasikkerhedsmæssige årsager. Medarbejderne kan til gengæld guide borgeren til, hvor oplysningerne skal indtastes, men kan ikke udføre selve indtastningen.
   

  Læs mere om flextur på: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur/

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

13.01.2021
anoa