Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Udarbejdet: 10. juni 2020 10:06

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Havkajakker: Ansvarlig instruktør: Vibe Søndergaard ;Favrskov Kommune Torvegade 7, 8450 Hammel

1. Identifikation af rederen

Favrskov Kommune 89641010

2. Sejladsaktiviteter

Guidede kajakture på Gudenå og Sminge Sø, dags eller aftenture i juni til oktober, maks. 8 m/s

3. Identifikation af risici

Hvis en eller flere kæntrer
Hvis deltageren lider ad ukendte, under sejladsen farlige sygdomme

4. Tiltag til at imødegå risici

Alle instrueres i at søge mod land ved kæntring Alle bærer godkendt svømmevest i signalfarve Alle skal kunne svømme
Instruktør sejler forrest og en erfaren roer sejler bagerst. Ingen må være påvirket af alkohol eller stoffer
Roer under 18 år medtages kun ifølge med en deltager der er myndig og ansvarlig

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Kommunen har ti havkajakker, der er svømmeveste og pagajer til alle.
Instruktør medbringer: slæbetov, vandsikret mobil, reservepagej, pumpe, pagajflyder, Deltagerne medbringer tørt tøj pakket vandtæt

6. Besætningen og dens kompetencer

Instruktør er uddannet havkajakinstruktør og har opdateret førstehjælpsbevis

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Gudenå, 1. maj-30. september i dagslys, maks. 10 deltagere pr. instruktør. Ikke mere end 8 m/s

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Da det er å sejlads søger alle mod bredden og går i land ved nærmeste bred.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Der medbringes en vandtæt pakket mobil telefon. Der ringes efter hjælp 112 og udgangssted benævnes.

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Der udarbejdes en liste over alle deltagere som opbevares på land hos min chef Jens Albert 30667204 og i instruktørkajak. Hjemkomsttidspunkt er kendt fra offentlig turbeskrivelse.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Instruktør laver sikkerhedsinstruktion. Kom fri af kajakken, træk vejret roligt og tilkald hjælp. Instruktør leder den uheldig til land eller laver instrueret makkerredning. Alle andre danner flåde.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Instruktør følger op umiddelbart efter.