Når vi synger sammen – hører vi sammen!

Sang giver mulighed for at skabe bånd og samhørighed på tværs af køn, etnicitet, alder og sociale lag. Derfor ønsker Favrskov Kommune at bruge sangens kraft som løftestang til netop dét ved at blive et såkaldt sangkraftcenter/sangkraftkommune.

Det overordnede formål med sangkraftcentrets arbejde er, at vi i højere grad skal anerkende og bruge sang som en samfundsressource. Vi kan tænke sang som en del af løsningen op forskellige samfundsproblematikker, samtidig med at sang stadig bliver en anledning til store kunstneriske oplevelser og udfoldelser og noget, man kan blive dygtig til.

Favrskov ønsker som sangkraftkommune at styrke fællesskabet og den kulturelle dannelse gennem forskellige projekter med sang som omdrejningspunkt. Vi vil løfte og udbrede sangen i alle livets faser. Der er nemlig meget at hente ved at have et lokalt sangkraftcenter: Større sammenhængskraft i kommunen, gladere børn, mere aktive ældre, livsbekræftende oplevelser og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. 

Mulighederne er mange, og budskabet er klart: Alle har en stemme – lad os bruge den sammen!

Læs mere om Sangens Hus

Læs mere om Sangkraft '25

Kontakt

Projektleder

Elise T. E. Kokholm
Tlf: 23417453
[email protected]