De ni sogne

1995, sten/træ/jern, Anbækvej/Hammelvej

Kunstner: Preben Christensen (1929-2022). Farre, lokal murermester og stenkunstner. 

En minimodel af værket  ’De ni sogne’ deltog i en konkurrence om udsmykning af Torvet i Hammel. Valget faldt dog på Erik Heides ’Hjortespringvand’, der blev opstillet i 1991. 

I 1995 udstillede Preben Christensen sin model i Hammel Kunstforening, og samme år bestilte kommunen den til opsætning ved Anbækvej i udkanten af byen. 

Titlen henviser til, at ni gamle sogne blev samlet i Hammel Kommune ved kommunalreformen i 1970: Hammel, Haurum, Lading, Røgen, Sall, Skjød, Søby, Sporup og Voldby. 

Preben Christensens store værk har i midten en kraftig træstamme. På toppen hviler en hammel, altså den tværstang foran en hestevogn, som forbinder trækdyr og vogn. Fra den udgår otte jernkæder, som er fastgjort i hver sin tunge sten, der ligger i en kreds på jorden. De enkelte sten er fundet i hvert sit sogn og vender i samme retning som det sogn, de stammer fra. 

Hammelen symboliserer det holdepunkt, sognene var forankret i, med Hammel som hovedbyen. For Preben Christensen lå der imidlertid også en anden symbolik i værket - de små ’lænkede’ sogne var udtryk for en kritik af kommunesammenlægningen. 

Værket er gennem årene blev så medtaget af vind og vejr, at den øverste del og kæderne midlertidigt er nedtaget. 

Skulpturen De ni sogne