En rytter undslipper heksen

1989, bemalet trærelief, Søndergade 30.

Kunstner: Karl-Heinz Boserup, Langå, f. 1943. Havde i mange år værksted i Jebjerg. Har arbejdet med både tegning, maleri og skulptur, og mange værker er inspireret af især nordisk mytologi. Har udført flere udsmykninger i det offentlige rum.

Karl-Heinz Boserup tog udgangspunkt i fabelverdenen, da han i 1989 udsmykkede gavlen i Søndergade, ved indgangen til ’sivegaden’.

Ejendommen husede dengang en el-forretning, og var ejet af elinstallatør Mogens Thomsen og hans hustru Kirsten. Boserup udstillede forinden sine forslag til udsmykningen i forretningens vinduer. 

Hadsten Kommunes kunstudvalg bidrog med 25.000 kr. til gavludsmykningen, hvilket var næsten hele årets budget. 

Boserup har hentet inspiration hos en tidligere Hadsten-borger, den landskendte folkemindesamler Evald Tang Christensen, der samlede sagn og fortællinger mange steder. Boserups værk tager udgangspunkt i en historie om en ondsindet troldkvinde, som vil forgive de rejsende. Hun står til venstre, og til højre ses en rytter, som lige netop slipper fra hende med livet i behold. De to figurer er placeret i et landskab, der er inspireret af naturen omkring Hadsten med Lilleåen nederst. Øverst sidder fuldmånen, der var udstyret med elektrisk lys.

”Rytteren fik mulighed for fri udfoldelse, og det tager vi som et tegn på, at Hadsten, trods genvordigheder og besværligheder, stadig vil være et godt sted at være,” fastslog leder af egnsarkivet Børne Jensen i sin tale ved indvielsen Skt. Hans aften 1989. 

Relieffet er udført i udskåret douglasplade, som er bemalet. Værket blev renoveret af Boserup i 2010.