Fugl Føniks og Livets kilde

2008, vandkunst i granit og bronze. Hans Gadebergs Plads, Østergade. 

Kunstner: Henrik Voldmester, Husby, 1946-2021.

Voldmester arbejdede overvejende i sten, bronze og jern, og han hentede ofte sin inspiration i dyrenes verden - både de virkelige dyr og fabeldyrene. Han har udført udsmykningsopgaver over hele landet. 

Et par år efter indvielsen af Henrik Voldmesters ’Genfødselsportal’ - der siden er flyttet fra sin oprindelige plads på Østergade/Hans Gadebergs Plads til Lilleåparken - skænkede Hadsten Bank (nu Vestjysk Bank) byen endnu et værk af Voldmester. Anledningen var bankens 100-års- jubilæum. Opgaven lød på, at han skulle lave en skulptur, der kunne stå ved siden af Genfødselsportalen - og vand skulle være en del af værket. 

Vandkunsten ’Fugl Føniks og Livets Kilde’ kom til at stå få meter fra Genfødselsportalen, og de to værker var placeret på skrå i forhold til gaden og hinanden. Værket knytter sig både tematisk og i sin udformning til portalen.

Voldmester interesserede sig for mytologi, bl.a. den ægyptiske, hvilket kommer til udtryk i begge værker: Over indgangen til Genfødselsportalen sidder en skarabæ og et Horusøje, og vandkunstens motiv er det mytologiske fabeldyr, Fugl Føniks.

’Fugl Føniks og Livets Kilde’ står i et lavt bassin. Yderst på en lodret, rektangulær granitflade sidder Fugl Føniks, med baskende vinger og hovedet vendt mod himlen. Fugl Føniks er symbol på genfødslen: Der findes kun én Føniks, og når den dør, sker det i flammer - herefter genopstår den af asken. Og på den anden ende af væggen står det gyldne æg, hvorfra den næste Føniks skal fødes. Ægget er desværre blevet stjålet flere gange.

Livets kilde, der flyder uendeligt, bobler op i midt i bassinet under en rundet åbning i granitvæggen. Værket står dog i dag uden vand.  

På væggens bagside er boret vandrette riller i granitten, mens forsiden er præget med et uroligt mønster af borede huller og riller – kan illudere ilden, der er ved at opsluge Føniks. I forbindelse med etablering af Sundhedshuset i Hadsten var der brug for flere parkeringspladser, og det blev besluttet at flytte ’Genfødselsportal’ til Lilleåparken i 2021. ’Fugl Føniks og Livets Kilde’ har beholdt sin placering.

Pladsen, hvor Fugl Føniks står, blev i 2016 døbt Hans Gadebergs Plads. Her på hjørnet af Østergade åbnede Hans Gadebergs oldefar, Peder Pedersen, købmandsforretning i 1886. Siden drev hans far, Andreas Gadeberg, grovvareforretningen A. Gadeberg A/S, korn- og foderstofforretning. Sidst i 1950’erne kom Hans Gadeberg ind i forretningen, der på det tidspunkt flyttede til Gammel Sellingvej med grovvarer og byggematerialer. Den blev Og senere blev til XL Byg A. Gadeberg.

Hans Gadeberg døde som 92-årig i 2021 og var en aktiv og fremtrædende borger i byen. I 2016 blev pladsen med hans navn indviet. På en sort granitsokkel på pladsen står: ”Hans Gadebergs Plads - hæder for en engageret indsats i Hadsten og omegn – 11.november 2016”.