Genfødselsportal

Indviet i april 2006, granit, Lilleåparken (stod oprindeligt på Hans Gadebergs Plads).

Kunstner: Henrik Voldmester, Husby, 1946-2021. Voldmester arbejdede overvejende i sten, bronze og jern, og han hentede ofte sin inspiration i dyrenes verden - både de virkelige dyr og fabeldyrene. Han har udført flere udsmykningsopgaver over hele landet. 

Efter etableringen af den store vandkunst, ’Månens Nat’, i 2004 på Ernst B. Sunds Plads, var Hadsten Kommunes kunstudvalg på jagt efter en ny skulptur til pladsen over for banetunnellen/Østergade. Det skulle være en tung og robust skulptur, der kunne klare at stå på pladsen.

På en skulpturudstilling i Ølgod vakte værker af Henrik Voldmester interesse, og udvalget besluttede sig for at købe en godt tre meter høj portal, udført i svensk Bohusgranit i 2004. 

Portalen er høj og rektangulær og bliver lidt smallere foroven. Over åbningen på den ene side ses en skarabæ i bronze, på den anden et Horusøje. Begge er lykkebringende ifølge ægyptisk mytologi. Horus er et af de vigtigste ægyptiske symboler og står for helhed, sundhed og kontinuitet. Voldmester havde interesse for mytologi og havde været i Ægypten umiddelbart inden, han huggede stenen. På toppen er placeret en bronzefugl, Husbyfuglen, opkaldt efter kunstnerens hjemby på den jyske vestkyst.

Portalen har to forskellige sider: Skarabæ-siden, der vender ud mod stien, er præget af menneskelig aktivitet: vandrette spor af borekanaler, hvor dynamitten blev lagt, da granitstykket blev sprængt fri.  Den anden side, som kunstneren selv kaldte ’huden’, er den del af fjeldet, der gennem tusindvis af år blev præget af vejr og vind. 

Trin lægger op til at man bevæger sig gennem åbningen. Voldmester var inspireret af folketroens egetræer, hvor man kunne presse sig gennem et hul og genvinde sit gode helbred. Og hvis man som ægtepar gerne ville holde sammen, kunne man gå gennem porten og derved styrke chancen for at bevare ægteskabet, foreslog han.  

Med økonomisk støtte fra Gadeberg XL Byg blev Genfødselsportalen i 2006 opsat midt i byen på det nye torv over for det nye trappeanlæg ved jernbanetunnellen, Hans Gadebergs Plads. 

Her fik den et par år senere selskab af endnu et værk af Voldmester, der også havde genfødsel som tema: ’Fugl Føniks og Livets Kilde’. 

I forbindelse med at parkeringspladsen ved Sundhedshuset skulle renoveres og udvides, blev portalen i 2021 flyttet til Lilleåparken.