Samarbejde (skulptur)

1972, rundkørslen ved Vesselbjergvej/Bavnehøjvej/Østergade/Ødumvej

Kunstner: Erik Angel, 1912-1986.

Den lokale maskinfabrikant Erik Angel udførte skulpturen i 1972. Den illustrerer samarbejde gennem 10 store ringe, der griber ind i hinanden. 

Angel havde nogle år tidligere gjort sig bemærket med en skulptur i Hadsten: Da baneoverkørslen ved Søndergade i 1960 var blevet spærret af, indrettede man et lille anlæg ved banen. Her ønskede man at opstille en form for monument. Statens Kunstfond gav tilsagn om støtte, hvis en anerkendt kunstner udførte opgaven. Valget faldt på Stæhr-Nielsen, som blev kontaktet i 1963.

Hans værk ’Hestebrønden’ blev indviet i 1965, men inden da indtog et andet værk det lille anlæg: Om morgenen den 3. april 1964 stod der nemlig pludselig en ukendt, ny jernskulptur på stedet. Det viste sig, at Erik Angel stod bag værket, der var tænkt som en gave til byen og som var opsat ’for egen regning og risiko’. Det symboliserede Hadstens to bydele, der nu var gennemskåret af banen.

Skulpturen stod i 23 dage. Da Angel hverken fik ja eller nej til, at den kunne blive stående - eller få en anden placering i byen - hentede han den igen. Han forærede i stedet værket til Skleroseforeningen, som solgte det videre til Hammel for 2500 kr. Her står det nu ved rundkørslen til Stadionvej.

Nogle år senere tilbød Erik Angel kommunen en anden skulptur med titlen ’Samarbejde’. Den bestod af 10 store sammensvejsede jernringe, og denne gang var man interesseret i at købe. 
Den lokale borger- og håndværkerforening med Ove Rosenkvist i spidsen, satte sig for at indsamle det beløb, der manglede mellem det kommunen ville give, og det Angel forlangte. 

Skulpturen blev overdraget i april 1979. De første år stod den på parkeringspladsen i krydset ved Skanderborgvej og Hammelvej. Da Hadsten fik sin første rundkørsel ved Kollerup blev den i 1994 flyttet hertil. 

Skulpturen Samarbejde i Hadsten