Sol over blomstereng

1990, keramisk relief, , Hinnerup Handelsgård 

Kunstner: Kirsten Holm, f. 1946. Hinnerup. Autodidakt keramiker, især kendt for sine krukker, der har udgangspunkt i naturelementer - som sten, østersskaller, søpindsvin. 

Kirsten Holms keramiske relief, ’Sol over blomstereng’, blev i 1990 monteret i passagen mellem SuperBrugsens parkeringsplads og Hinnerup Handelsgård. 

På den anden side af passagen lå tidligere byens bibliotek, hvor keramiker Kirsten Holm i en periode arbejdede som kulturmedarbejder. 

Bibliotekets daværende leder, Jens Lauridsen, tog initiativ til udsmykningen, som blev til i et samarbejde mellem biblioteket, kommunens kunstfond og handelsgården. 

Mange passerede dagligt på vej til biblioteket, også børn -  og ikke mindst dem tænkte keramiker Kirsten Holm på, da hun blev bedt om at udforme det keramisk relief: Det skulle være noget, der skabte glæde og lyste op i den lidt dunkle passage. Kirsten Holm havde ikke tidligere lavet så stort et vægrelief, og det blev lidt af et puslespil: Værket består af omkring 150  enkelte keramikstykker, der blev sat op med hjælp fra en murer.  

Det er fordelt på to flader – den ene med hvidmalet træværk, den anden med røde mursten. Øjet rammes først af en stor sol på den hvide flade. Solen stråler herfra skråt ned på den tilstødende mur og en blomstrende eng. 

Værket blev afsløret af borgmester Vilhelm Lytken (S) i juni 1990, og forinden udtalte formand for kunstfonden Rita Jensen til Aarhus Stiftstidende.

”Vi håber, at kunstværket kan lyse op og gøre turen gennem en lidt kedelig og mørk passesag til en behagelig oplevelse. Vi ønsker, at det blot er den første af en række udsmykninger i Hinnerup midtby.”

Keramik i Hinnerup - sol over blomstereng