Thors Hammer kløve en kæmpesten, Vandkunst og To sten

Thors Hammer kløve en kæmpesten

1996, jern/sten, rundkørslen

Kunstner:  Arne Kærsgaard, 1927-, Rebild. Billedhugger, arbejder især i granit og støbejern. Hans værker kan ses flere steder i landet.

I byens rundkørsel står ’Thors hammer kløve en kampesten’. Skulpturen er en gave fra den daværende Hammel Kommune til Thorsø i anledning af en større renovering og fornyelse af bybilledet i 1996. 

En stor kampesten er kløvet midt over, og den rustrøde hammer har kilet sig fast i det største stykke.  

Motivet er inspireret af bynavnet og områdets forbindelse til oldtiden . Nordøst for byen ligger Thorhøj, hvor der blev ofret til guderne, og omkring nabolandsbyen Aidt er der fundet bopladser og oldtidsfund.

Motivet blev i 2023 brugt på etiketten på en Thorsøvin og -rom.

Der står også  to værker af Arne Kærsgaard i Ulstrup, ’To agerhøns’ og ’Pramdragerne’. 

Thors hammer kløve en kæmpe sten (kunstværk)

Vandkunst

1990’erne, Torvet

Kunstner:

Vandkunsten på Torvet i Thorsø er skænket af Hvorslev Kommune i forbindelse med renovering af hele bymidten i midten af 1990'erne. Den består af to rektangulære granitsøjler i et lavt bassin.

Vandkunst i Thorsø

To sten

1997, Tjørnevej

Kunstnere: Gunnar Hovgesen og Esben Bach.

På hjørnet af Tjørnevej og Jernbanegade står to udhuggede sten. De står på hvert sit hjørne og er lavet af to billedkunstnere/stenhuggere fra Kjellerup: Gunnar Hovgesen, der også arbejdede som skolepsykolog, og Esben Bach, tidligere indehaver af Kjellerup Stenhuggeri.

Værkerne blev stillet op efteråret 1997 og var finansieret via en donation fra Unidanmark-fonden til Thorsø Håndværker og Borgerforening.

Sten i Thorsø
Sten i Thorsø