Uden titel - kunstværk ved Frijsenborg Efterskole

Opstillet i 1990, bronze, Frijsenborg Efterskole, Finlandsvej
Kunstner: Byron Hulsart, f. 1943. Hulsart er født i USA, han kom til Danmark som ung og boede her i omkring 25 år. Flyttede herefter til Sverige. Har udført flere, ofte store, abstrakte skulpturer i både Danmark, USA og Sverige.

Frijsenborg Efterskole flyttede i 1990 til nye bygninger på Finlandsvej, hvor en 3,5 meter høj bronzeskulptur af Byron Hulsart er blevet skolens karakteristiske vartegn. 

I forbindelse med opførelsen var der på forhånd reserveret et beløb til kunstnerisk udsmykning, og arkitekterne blev bedt om at indarbejde de påtænkte kunstværker i udformningen.

Et ønske var at få opstillet en skulptur ved den nye skole, og den opgave fik billedkunstner Byron Hulsart. I første omgang udvalgte man to af hans skulpturer ud fra nogle fotos. De blev transporteret til den gamle skole på Elmevej og opstillet på plænen. Hvilken af dem skulle det være?

Uden titel af Byron Hulsart

’Vi valgte den smukke, knejsende skulptur i patineret bronze, der indeholder den rette spænding mellem udfordring og balance,’ fortæller daværende forstander Arne Jørgensen. 

Ved opstillingen på Finlandsvej forholdt Hulsart sig til bygningens arkitektur. Kunstneren har fortalt, at han i særlig grad skulle forholde sig til en tagrende på skolebygningen: ’Skulle jeg nu lade skulpturens tyngde ligge over eller under den horisontlinje som tagrenden udgjorde for beskueren? Den smukke himmel over bygningen gjorde udslaget. Den ligesom trak skulpturen op til sig, så jeg lod skulpturen strække sig op over tagrenden.’

Skulpturen blev indviet sammen med skolen i november 1990. Den blev dels finansieret af skolen, dels af indsamlede midler.