Genoptræning

Du kan få bevilget genoptræning hvis du fx har været indlagt på hospitalet eller lider af en kronisk sygdom.

Genoptræningen bevilges ud fra en individuel vurdering af dit træningsbehov og funktionsniveau.

Hvis du allerede har en genoptræningsplan fra hospitalet, vil træningsafdelingen kontakte dig om opstart af træning på et af kommunens træningscentre.

Hvis du ikke har en genoptræningsplan, men et behov for genoptræning, kan du kontakte Visitationen. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

I nogle tilfælde kan du få bevilget kørsel til din træning.

Læs mere om dine muligheder nedenfor.
 

Genoptræningstyper

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hvis du har været indlagt eller i kontakt med et hospital, og din læge vurderer, at du fortsat har brug for træning, så kan du få genoptræning i Favrskov Kommune.

Hospitalet sender din genoptræningsplan til Visitationen i Favrskov Kommune. Herefter vil du modtage information om planlægning af træningsforløbet.

Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter i Favrskov Kommune, som træner og vejleder dig.

Træningen tilrettelægges ud fra dine behov og mål. Behovet for træning vurderes løbende, og forløbet er tidsbegrænset.Træningen foregår individuelt eller som holdtræning.

Hvis du ikke selv kan klare transporten til og fra træningsstedet, er det i nogle tilfælde muligt at få kørsel. Kørslen arrangeres af træningsstedet og behovet for kørsel bliver løbende vurderet.

Du kan vælge det kommunale tilbud i en anden kommune, hvis denne kommune har plads til dig. Du skal dog være opmærksom på, at der er begrænset mulighed for kørsel til træning i en anden kommune.
Ønsker du at benytte dig af en sådan løsning, skal du kontakte Visitationen. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

Du kan få hjælp til træning, hvis du er svækket som følge af sygdom uden at have haft kontakt til et hospital. Det kan være efter en faldulykke, influenza eller andet, der har givet ændringer i dine færdigheder eller funktionsniveau.

Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Favrskov Kommune, som træner og vejleder dig.

Træningen bliver tilrettelagt ud fra dine behov og mål. Behov for træning bliver vurderet løbende, og forløbet er tidsbegrænset.

Træningen foregår individuelt eller som holdtræning.

Kan du ikke selv klare transporten til og fra træningsstedet, er det muligt at få kørsel. 

Vil du vide mere, kan du kontakte Visitationen. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

Hvis dit funktionsniveau har ændret sig, kan du få rehabilitering, så du så vidt muligt bliver selvhjulpen i forhold til at varetage dagligdagsopgaverne i din hverdag. Det kalder vi ’hverdagsrehabilitering’.

Hverdagsrehabilitering er et træningsforløb, vi tilbyder dig, hvis du søger hjemmepleje eller sygepleje og det vil altid gå forud for en visitation til fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Medarbejdere i Visitationen vil i samarbejde med dig vurdere, om du kan have udbytte af et rehabiliteringsforløb. Du vil typisk blive visiteret, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsevne eller hvis dit behov for hjælp i hverdagen øges.

Målet med træningen er, at du helt eller delvist genvinder dit funktionsniveau, så du kan bevare et selvstændigt og socialt liv og forebygge en yderligere nedsættelse af dit funktionsniveau.

Du kan få hjælp til træning, hvis du har oplevet ændringer i dine færdigheder eller dit funktionsniveau, og hvis der er risiko for, at du ikke længere kan klare din dagligdag.

Det er ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Favrskov Kommune, som træner og vejleder dig.

Træningen bliver tilrettelagt ud fra dine behov og mål. Forløbet et tidsbegrænset, og behovet bliver vurderet løbende.

Træningen foregår individuelt eller som holdtræning.

Kan du ikke selv klare transporten til og fra træningsstedet, er det muligt at få kørsel.

Vil du vide mere, kan du kontakte Visitationen. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid

Mandag til fredag: kl. 9.00-15.00

Kl. 9-11 træffes sagsbehandlere indenfor områderne: Hjemmehjælp, hjælpemidler, træning,  kørselsordninger, plejeboliger og ældreboliger

Personlig træffetid efter aftale.

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til fredag kl. 9.00-14.00