Vejlukning mellem Enslevvej og Gelbrovej bliver permanent 

Siden 2020 har Enslevvej i krydset ved Gelbrovej nær Houlbjerg været spærret. Afspærringen er lavet for at højne trafiksikkerheden i krydset, da krydset har været det mest uheldsbelastede i kommunen.

I 2022 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at vejlukningen blev gjort permanent.

Vejlukningen bliver lavet ved at opbryde eksisterende asfalt og helleanlæg, hvorefter der etableres en sti, således cyklister og fodgængere fortsat kan passere igennem.

For at forhindre bilister i at køre gennem det nye grønne område, vil der blive opsat autoværn.

Tidsplan

Projektet bliver etableret i uge 12-14 2023

Dekorativt element

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]