Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering i Favrskov Kommune

Generelt

§ 1

Af denne bekendtgørelse fremgår færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering af køretøjer på og ved offentlige veje, private fællesveje og parkeringspladser inden for byzonerne i Favrskov Kommune. De bestemmes med samtykke fra Østjyllands Politi og i medfør af færdselslovens § 28, stk. 3, 3. pkt., § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92 c, stk. 4, 2. pkt., samt lov om offentlige veje § 90, stk. 2.

Parkeringsregler

§ 2

Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.

§ 3

Parkering af køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg samt påhængskøretøjer, motorredskaber og traktorer, må ikke parkeres i tiden fra kl. 18.00 til kl. 6.00 på alle ugens dage. Campingvogne må parkeres i op til 48 timer på veje og parkeringspladser med mindre andet er tilkendegivet ved skiltning.

Stk. 2

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg samt påhængsvogne, sættevogne og blokvogne er undtaget på særskilt indrettede parkeringsområder på følgende steder: · Rigtrupvej, Voldum · Hammelvej, Laurbjerg · Vestergade, Ulstrup · Industrivej, Thorsø · Frankrigsvej, Hammel · Omega, Søften · Brogårdsvej, Hadsten

Stk. 3

Det er tilladt at parkere de i stk. 1 nævnte køretøjer og påhængsvogne på parkeringspladser, hvor der ved skiltning er givet tilladelse til det.

Strafbestemmelser

§ 4

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens §§ 121 og 122a.

Ikrafttrædelse

§ 5

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2017.

Vedtaget af Favrskov Byråd 28. marts 2017