Når du skal afholde arrangementer på offentlige arealer i Favrskov Kommune, skal du ofte søge tilladelse

Du skal huske at være i god tid, når du skal bruge en tilladelse. Der er en vis behandlingstid at tage højde for - regn med minimum 30 dage.

Det er gratis at låne kommunens parker, torve og pladser til alle slags åbne arrangementer. Du vil blive afkrævet betaling for et eventuelt forbrug af el og vand. Bliver det nødvendigt med oprydning og reetablering af det område, hvor arrangementet eller eventen er blevet afholdt, vil det også blive opkrævet. 

For at kunne låne pladser og torve skal arrangementerne være åbne for alle - eventuelt mod en entrépris - og være af almen interesse for byen. 
Derfor kan du heller ikke låne torve og pladser til private arrangementer.

Du skal altid huske at søge om kommunens tilladelse. Det gør du på den nedenstående selvbetjeningsknap. Når pladserne er booket til dig, får du besked fra kommunen.
Løsningen har mulighed for ansøgning på følgende områder:

 • Afspærring af vej                                                          
 • Banner, plakater og skilte
 • Brug af pladser og torve
 • Cirkus
 • Film- og tv-optagelser
 • Motions- og cykelløb
 • Stadepladser
 • Udendørsservering og vareudstilling
 • Vejfest
 • Øvrige

Når du ansøger, er det en god idé at have følgende klar:

 • Hvor arrangementet foregår og i hvilket tidsrum
 • Oplysninger om ansøgeren
 • Relevante bilag

Her kan du læse mere om reglerne for at opsætte skilte, plakater, reklamer og lignende efter Vejlovens  § 80.

Indhentning af tilladelser

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Når arrangementet er bestemt til mere end 150 personer, skal du ansøge Beredskab og Sikkerhed - www.beredskabogsikkerhed.dk - om tilladelse til at afholde arrangementet.

Du finder ansøgningsskemaer under "Selvbetjening"

Når man ønsker at opstille et telt, cirkustelt, selskabshus, tribune eller scene, skal man være opmærksom på, hvorvidt byggeloven gælder her.

Er teltet omfattet af reglerne om certificering eller byggetilladelse?

Er du i tvivl kan du kontakte Favrskov Kommunes byggeafdeling via denne mail: byggesagsafdelingen@favrskov.dk

I forbindelse med opsætning af festtelte og selskabshuse til mere end 150 personer skal dette meddeles til Beredskab og Sikkerhed - senest 14 dage før afvikling, vedlagt en beskrivelse og pladsfordelingsplaner.

Du kan finde de nødvendige ansøgningsblanketter på: Beredskab og Sikkerhed

Brug af festfyrværkeri og scenefyrværkeri kræver, at man har en uddannelse som enten fest- eller scenefyrværker.

I forbindelse med fyrværkeriarrangementer skal du søge om tilladelse ved Beredskab og Sikkerhed senest 14 dage før

Ansøgningsblanketter:

Du kan finde de nødvendige ansøgningsblanketter hos Beredskab og Sikkerhed

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner og lignende skal sendes til Beredskab og Sikkerhed senest tre hverdage før, overnatningen skal finde sted.

Reglerne gælder for soverumsafsnit til mere end 10 midlertidige sovepladser.

Udfyld skema om midlertidig overnatning 

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner og lignende skal sendes til Beredskab og Sikkerhed senest tre hverdage før, overnatningen skal finde sted.

Reglerne gælder for soverumsafsnit til mere end 10 midlertidige sovepladser.

Udfyld skema om midlertidig overnatning 

 

Politiet laver risikovurderinger og giver tilladelse ved forsamling og ændringer i trafikken.

Hvis dit arrangement omfatter en af følgende aktiviteter, skal du søge tilladelse ved Østjyllands Politi:

 • Salg af alkohol
 • Cirkus
 • Elastikspring
 • Hoppeborge
 • Alt vedr. forlystelser
 • Klatrevægge
 • Motorshows
 • Tombola
 • Koncerter
 • Opsætning af balloner
 • Salutkanoner
 • Motionsløb
 • Cykelløb
 • Indsamlinger
 • Flagning med andre nationers flag
 • Demonstrationer

Ansøgning kan ske ved at sende en mail til: Østjyllands Politi ojyl-faerdsel@politi.dk

Husk ved ansøgninger til politiet at oplyse fulde navn, CPR/CVR-nummer, telefonnummer, eventuel mailadresse, samt hvor politiet kan kontakte dig i dagtimerne.

Nogle gange kan politiet ønske at tale nærmere med dig - eksempelvis hvis arrangementet er stærkt politisk, involverer rigtigt mange mennesker, eller vil påvirke byen meget. 

Udrykningskøretøjer skal kunne komme til overalt, og borgerne skal så vidt muligt kunne færdes frit i hele Favrskov Kommune.

Du kan kun få tilladelse til at afspærre veje ved direkte henvendelse til Teknik & Kultur og Østjyllands Politi via de ovenstående kontaktoplysninger. Du skal have en målfast afspærrings- og omkørselsplan parat med færdselstavler og andet udstyr påtegnet.

Arrangør/ansøger er selv ansvarlig for at opstille afspærringsmateriel og skilte.

Ved parader, demonstrationer og andre mobile arrangementer kan politiet hjælpe med periodevis standsning af trafikken.

Alkoholservering kræver en alkoholbevilling. Den kan fås til din virksomhed eller forening, eller indhentes som lejlighedstilladelse ved Østjyllands Politi.

Hvis du skal sælge eller håndtere mad (tilberedt eller markedsvarer), har Fødevarestyrelsen en række krav og retningslinjer, som du skal overholde. 

Det er altid en god ide at kontakte fødevareregionen i god tid, inden arrangementet skal holdes. Fødevareregionen vil bede om oplysninger om arrangementets varighed, leverandører af fødevarer, produktionsforhold og lignende.

På den baggrund vurderer fødevareregionen, om der skal udarbejdes en registrering eller autorisation. I nogle tilfælde skal fødevareregionen også give bevilling eller autorisere arrangementet til at handle med fødevarer.

Du kan kontakte Fødevareregionens Århus-afdeling her:

Fødevareafdeling Århus 
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup
Tlf.: 72 27 69 00 
E-mail: fvst@fvst.dk  

Hvis du laver et arrangement som privatperson, er det vigtigt, at du taler med SKAT, inden du går i gang. 

Skal du tjene penge på dit arrangement, skal du registrere dig som virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Det gøres hurtigst på  https://indberet.virk.dk/ , hvor du kan logge ind med Nem-ID.

Hvis du er virksomhed og momsregistreret, kan du fradrage din købsmoms mod din salgsmoms.

Læs mere om momsregnskab på Skats hjemmeside

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk

Beredskab & Sikkerhed Brandvæsen

Tlf. 89 59 40 00
post@bsik.dk

Områdekoordinator:
Jørgen Hansen
omrvest@bsik.dk

www.beredskabogsikkerhed.dk