Pas på træerne og blomsterløgene i Favrskov

Ved byggearbejder og midlertidige arbejder er entreprenør ansvarlig for, at der ikke sker skade på træerne. Dette gælder både træernes krone, stamme og rødder. Ved arbejder omkring træer skal entreprenør derfor tage de nødvendige forholdsregler for at undgå skader på træerne. Ligeledes gælder de steder, hvor der er sat blomsterløg, at hvis løgene beskadiges eller fjernes, skal de erstattes med tilsvarende sort og etableres som tidligere. 

Forholdsregler til beskyttelse af træer

For at undgå at påføre træerne skade, skal der oprettes en beskyttelseszone om alle træer inden for arbejdsarealet. Arbejdsarealet er både selve byggepladsen (herunder hører arealer, der graves på), veje og arealer der bruges til arbejdskørsel og depot. Beskyttelseszonen skal dække hele træets drypzone. Den defineres af, hvor træet vil kaste skygge, hvis solen står direkte over træet (se figur 1).

Rundt om beskyttelseszonen skal der placeres en afskærmning, så det sikres, at træets rødder, krone og stamme ikke får mekaniske skader og at der ikke sker traktose af jorden. I hele perioden arbejdet foregår, skal beskyttelseszonen friholdes helt, så der ikke foregår færdsel eller stilles nogen former for materiel på arealet.

Hvis det ikke er muligt at etablere en fuld beskyttelseszone, der dækker hele træets drypzone, skal Det Grønne Team i Trafik og Veje kontaktes, så der kan findes en løsning. Skriv til [email protected], att. Det Grønne Team.

Figur 1

Værdisætning af skader på træer

Ved skade på træer forbeholder Favrskov Kommune sig retten til at kræve erstatning herfor. Erstatningens størrelse værdisættes ud fra normen ’VAT19 – Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab’.

VAT19 bruges, hvis Favrskov Kommune bedømmer, at skaden på træet er så stor, at træet skal erstattes. Ellers gælder nedenstående erstatningskrav

Grenskader

En grenskade defineres som en gren, der er skadet i sådan et omfang, at grenen skal skæres af. Ved grenskader afhænger erstatningsbeløbet af grenens diameter, hvor skaden er sket. Ved knækkede topskud eller skader af sådant omfang at træet ikke vil kunne få en ligevægtig krone i fremtiden, vil hele træet skulle erstattes efter VAT19.

 

Grendiameter (Ø) i mm Erstatningskrav i kr.
Ø 10 -Ø 30 2500,-
Ø 31 - Ø 50 3000,-
Ø 51 - Ø 100 5000,-
Ø 101 - Ø 150 7000,-
Ø 151 - Ø 200 10.000,-
Mere end Ø 200 Total erstatning beregnet ud fra VAT19

 

Rodskader

Erstatningsbeløb laves ud fra skadens omfang, men minimumbeløb er 5000,-.

Sådan ser en skadet rod på et træ ud

Stamme- og barkskader

Erstatning ved stamme- og barkskader beregnes ud fra forholdet mellem træets stammeomfang og skaden. Hvis træet kan bevares, bruges nedenstående erstatningsbeløb.

Træ med skade på bark og stamme
Skadens del af stammens omfang Erstatningskrav i kr.
Under 1/4 del 5000,-
1/4 – 1/2 del 10.000,-
Over 1/2 Total erstatning beregnet ud fra VAT19

 

Skade på blomsterløg

Hvis der er sat blomsterløg og disse beskadiges eller fjernes ved opgravning, vil der gøres krav på erstatning jf. tabellen.

Forespørgsel om lokationer med blosmterløg rettes til Favrskov Kommune i forbindelse med graveansøgning.

Skadens omfangErstatningskrav i kr.
Pr. kvm.250,-

 

blomsterløg

Kontakt

Trafik og Veje - Det Grønne Team

Tlf. 89 64 10 10
[email protected]