Når vinteren er over os, kan lysten til at finde skøjterne frem og ramme isen kommer over enhver.

Men selvom søerne er frosset til, fraråder vi at færdes på isen. Færdsel på isen sker på eget ansvar.

Favrskov Kommune har udpeget følgende søer/bassiner, hvor man i vinterperioden måler tykkelsen på isen. Det drejer sig om følgende søer:

  • Rønbæksøen i Hinnerup
  • Sø i Ulstrup ved Teglværksvej (Dannebrogpladsen/Marinaen)
  • Regnvandsbassin i Hammel ved Bredefeldsvej
  • Regnvandsbassin i Hadsten ved Ginneruplund

Når vejret giver de rette betingelser, måler vi jævnligt tykkelsen på isen disse steder.

Hvis isen er sikker, vil det fremgå ved skiltning, hvor der står: "Færdsel på isen tilladt".

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]