Kommunen salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når der er vintervejr i perioden fra 15. oktober til 15. april.

Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken. Kommunen rydder og salter gennemfartsvejene og de mest trafikerede veje, så de er klar til morgentrafikken. Derefter kommer turen til boligområderne, hvis det er nødvendigt.

Du kan også se mere om vintervejr på vejene på trafikken.dk

Hvornår rydder I min vej?

På kortet nedenfor kan du se, hvordan kommunen prioriterer vejene i forhold til hinanden. Veje med vinter-klassificering 1 ryddes og saltes først, dernæst 2, 3, 4 osv. Du kan søge din egen adresse frem øverst i højre hjørne.

Hvordan gør kommunen?

Snerydning udføres med sneplov på lastbil eller stor traktor. På stier og fortove udføres det enten med kost eller plov på lille traktor.

Saltning bliver primært foretaget med befugtet salt og væske. På klasse I veje vil der blive saltet før der bliver glat. På de øvrige vejklasser først efter at der er blevet konstateret glatføre.

Hvordan kommunen prioriterer vejene i Favrskov, kan du læse mere om i "Vinterregulativet", hvor du også kan finde flere oplysninger om vintertjenesten og vintertrafik i Favrskov Kommune.

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk