Hvornår salter og snerydder kommunen?

Kommunen salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når der er vintervejr i perioden fra 15. oktober til 15. april.

Saltning og rydning sker ud fra en prioritering af, hvor vigtige vejene og stierne er for afvikling af trafikken. De mest trafikerede veje har højeste prioritet og saltes og ryddes præventivt og ofte, hvorimod boligveje kun saltes og ryddes undtagelsesvist.

Det kan forekomme, at boligveje og andre mindre veje bliver sneglatte, og at det derfor i korte perioder ikke er muligt for Favrskov Forsyning at tømme dine affaldsbeholdere som planlagt. Tømning vil i disse tilfælde ske, så snart det igen er muligt. Bliver din beholder fyldt op, kan du sætte gennemsigtige plasticsække ved siden af din beholder.

Hvilken prioritering har min vej?

De kommunale veje er inddelt i vinterklassificeringer fra 1-5. Det er den enkelte vejs klassificering, der styrer, hvordan der vinterbekæmpes på den pågældende vej.

I oversigten nedenfor kan du se en kort beskrivelse af serviceniveauerne for de respektive klassificeringer. På kortet længere nede kan du se, hvilken klassificering de forskellige veje i kommunen har.

Oversigt over vinterklassificering og serviceniveauer

Klasse 1-veje
Saltning og snerydning udføres, så kørebaner tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet.

Klasse 2-veje
Saltning og snerydning udføres som minimum mellem kl. 4.00 og kl. 20.00. Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm eller kraftigt isslag, udføres saltning og snerydning hele døgnet.

Klasse 3-veje
Saltning og snerydning udføres som minimum mellem kl. 4.00 og kl. 20.00 mandag til fredag. Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm eller kraftigt isslag, kan saltning og snerydning udføres hele døgnet.

Klasse 4-veje
Saltning og snerydning sker kun undtagelsesvist.

Klasse 5-veje
Saltes og ryddes ikke.

For flere detaljer henvises til kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ 2022

Du kan zoome i kortet via knapper i venstre side.

Hvis ikke du kan benytte kortet, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. 

Aktuel status på vintertrafikken

På Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk kan du følge med i den aktuelle status på vintertrafikken.

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]